Bergen Group forholder seg til "Alminnelige kontraktsbetingelser for repasasjonsarbeider på skip og offshorefartøyer ved norske verksteder"

Disse kontraktsbetingelsene er utarbeidet av Norges Rederiforbind og TBL-Skip.  Betingelsene kan du laste ned her.