Ledige stillinger:

Bergen Group Services AS er et heleid datterselskap av det børsnoterte konsernet Bergen Group ASA. Selskapet sine hovedaktiviteter er knyttet til områdene Energi & Industri, Maritim Service og Forsvar. Den operative aktiviteten foregår ved selskapets hovedbase på Laksevåg i Bergen og Straume på Sotra. Bergen Group Services har i tillegg en omfattende aktivitet ute på kunde-lokaliteter i Hordaland samt egne reise team som dekker både norskekysten, offshoreinstallasjoner i Nordsjøen og internasjonale oppdrag.

Motormekanikere

Grunnet økende oppdragsmengde har vi bruk for å styrke kompetansen innenfor våre mekaniske områder.

Vår fagavdeling for motorvedlikehod er i vekst og vi trenger flere selvstendige og godt erfarne motormekanikere som har bred erfaring i fra flere motormerker. Det er ønskelig med sertifisering innenfor en eller flere motortyper.  

Avdelingen utfører vedlikehold og reparasjonsarbeid på de fleste motormerker, men hovedsakelig på de motormerker vi er forhandler for, MTU og Volvo motorer, samt MJP (vannjetsystemer )

Det er derfor nødvendig med inngående forståelse og kunnskap om motorer gjennom erfaring, primært med MTU/ Volvo motorer. Arbeidssted er ved avdeling Skjøndal, Damsgårdsveien 119. Noe reisevirksomhet kan påregnes.

 Vi ønsker godt motiverte fagarbeidere med følgende kompetanse/utdannelse:

 • Fagarbeider helst motormekaniker, med kurs og erfaring innenfor MTU/Volvo motorer.
 • Industrimekaniker som har arbeidet som motormekaniker i mange år, er også aktuell.

Arbeidsoppgavene vil være i hovedsak være:

 • Utføre reparasjon og vedlikehold på MTU og Volvo motorer samt vannjetsystemer
 • Rapportskriving / dokumentasjon
 • Utføre generelt vedlikehold og reparasjon innen det motortekniske område tilknyttet avdelingens fagfelt
 • Delta i generelt skipsteknisk vedlikehold ved avdelingen ved behov

 Du bør ha:

 • Fagbrev som motormekaniker eller industrimekaniker som har arbeidet selvstendig som motor-mekaniker i mange år.
 • Helst sertifiserte kurs innenfor MTU/Volvo motorer

For stillingen legger vi vekt på:

 • Evne og vilje til å utføre oppgaver på en ryddig og systematisk måte.

 • Lang erfaring, gode holdninger og god arbeidsmoral, samt pliktoppfyllende.

 • Godt initiativ og samarbeidsevne, kunne arbeide både selvstendig og som en del av et team

 • Vilje til å respektere og tilegne seg regler og kunnskaper om vårt HMS

 • Vårt arbeidsmiljø skal være preget av engasjerte og motiverte medarbeidere som alle er opptatt av å være en del av laget

   

  Vi tilbyr

 • Interessante, varierte og tverrfaglige arbeidsoppgaver

 • Et profesjonelt og positivt arbeidsmiljø

 • Godt kollegialt samhold, både faglig og sosialt

 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

For informasjon kontakt: Personalsjef Siegfred H.H. Olsen(91007592)  Avdelingsleder Jonny Arefjord (92286572)

Send en kortfattet søknad, innen 31.08.17. på mail til: rekruttering@bergengroup.no. Søknader vil bli behandlet fortløpende.

For informasjon kontakt: Personalsjef Siegfred H.H. Olsen (910 07 592) eller avdelingsleder Jonny Arefjord (922 86 572)