Kraft industrien

Skarveland betjener sine kunder gjennom helelivssyklusen av anlegget. Vår service dekkeromfattende rørlegging, leveranser og installasjoner.

Vi har lange erfaringer med trykktanker, fabrikkasjon og installasjon. Fra en rekke alternativer i service kjeden, velger vi denmest passende løsningen. Vi garanterer godlogistikk flyt, og at prosjektet blir ferdigstillt i hht til planene. Vi har spesialiserte innstallasjons team , med spesial-verktøy for alle krevende rørtyper.

Bildet viser rørinstallsjon på Nesjavellir geotermisk kraftstasjon, på Island. Vi leverte komplett installsjon for steam, gass, kjøling, varmegjenvinning og kondensrør.

Nesjavellir-nett.jpg