Bildebibliotek

Bildene som ligger tilgjengelig under menyen "Bildebibliotek" til venstre på denne siden, kan fritt lastes ned og brukes  av presse/media så lenge kilden (foto: Bergen Group) synliggjøres.

Bildene kan ikke benyttes til annen virksomhet - herunder kommersiell aktivitet - uten etter skriftlig samtykke med Bergen Group.
 
Evt. spørsmål rundt bildearkivet kan rettes til: post@bergengroup.no