Shareholder list

The 20 largest share holders (out of a total of 1,570 share holders)  in Bergen Group ASA, registered in Oslo VPS as per 1 June 2018

Share Holder # of shares % of total
BRIAN CHANG HOLDINGS 28 918 110 30,77
AS FLYFISK   22 397 940 23,83
EIKELAND HOLDING AS   5 823 024 6,20
BERGEN KOMM. PENSJON 1 500 000 1,60
EAGLE AS   1 417 000 1,51
PROFOND AS   1 241 111 1,32
SUNDE FRANK ROBERT  1 037 366 1,10
SPECTATIO FINANS AS   1 016 394 1,08
BERGEN EIENDOM INVES   1 000 000 1,06
SØR-VARANGER INVEST   916 774 0,98
NORDNET LIVSFORSIKRI   898 741 0,96
MØVIK INVEST AS  Møvik 876 487 0,93
FJ HOLDING AS   833 000 0,89
ULVESETER SVEIN ATLE  762 902 0,81
FRIELE CAPITAL AS   740 740 0,79
NES KJELL GUNNAR  532 000 0,57
BERNHD. BREKKE AS   494 505 0,53
KANABUS AS   432 265 0,46
ROSENBERG INVESTERING   412 799 0,44
JACOBSEN HARALD SIGF.  402 000 0,43
Sum 20 largest 71 653 158 76,26