Fasiliteter

Bedriften holder til på Sunde industriområde 3, Sunde i Sunnhordland, i Kvinnherad kommune.

Industriområdet består av et 21 mål stort areal, med ca 130 mtr sjølinje. På arealet er det 5 bygninger, og egen parkeringsplass.

Industrihall 1, er på 1000 rutemeter, med et sveisegulv på 12x25 meter. Hallen har 2 stk traverskraner på 16t. løftekapasitet hver. Hallen har to porter, en skyveport på 9 x 10 mtr og en leddport på 6 x 6 mtr. I tilbygget på hallen er det arbeidslederkontor, wc, lager, og kompressor/vifterom. Alle større/tyngre oppdrag foregår her, slik som bærende stålkonstruksjoner, bygging av kjele elementer, Arbeidsbåter for oppdrettsnæringen etc.

Hall.jpg

Industrihall 2, er på 400 rutemeter, med en traverskran med løftekapasitet på 5 tonn. Hallen har en leddport på 8 x 8 mtr. Hallen brukes hovedsakelig til prefabrikkasjon av rør.

Industrihall 3, er på 315 rutemeter, med svingkraner. Hallen har to leddporter på 4 x 4 mtr. Ene delen av hallen brukes til produksjoner for smelteverksindustrien, slik som fleksibler, rep. av anodestaver etc. Andre delen av hallen brukes til prefabrikasjon av rør, hvitt stål. Hallen inneholder og ventillasjonsanlegget for hall 3 og 4.

Hall3.jpg

Industrihall 4, er en plasthall som brukes til mindre delproduksjon. Hallen har en leddport på 6 x 9 mtr og svingkraner.

Industrihall 5, er et påbygg til lageret. Her foregår en tjeneste som utføres for smelteverksindustrien. Scailing fjernes fra transportrør for oksid. Dette er en egentutviklet prosess, og som gjennomføres med jevne mellomrom.

Lageret er på 400 rutemeter, inkl varemottak. Varene på lageret kan være direkte til prosjekter, i tillegg til de som til enhver tid er lagerført. Bygget inneholder i tillegg 3 stk kontorer og møterom.

Lager.jpg

Administrasjonsbygget er på 450 rutemeter fordelt på to etasjer. I tillegg til kontorer, inneholder og bygget garderober, møterom og spiserom.

Adm..jpg