Kvalitetssikring

Kvalitetsforbedring og styring av kvalitet er en av bedriftsledelsens primære oppgaver og således et vesentlig moment i Bergen Group AS sin forretningsmessige idé.

Kvalitetsmålsettingen skal oppnås ved å benytte kvalitetssikringssystemet som et ledelsesverktøy, og på denne måten sikre at den riktige kvalitet planlegges, oppnås, vedlikeholdes og dokumenteres for alle aktiviteter i organisasjonen.

Bergen Group vil oppnå dette med å:

 • Sikre at implementering og oppfølging av kvalitetssikringssystemet er et ledelsesansvar
 • Sørge for at kvalitetstyringen er desentralisert og fungerer på alle plan i bedriften med støtte fra kvalitetsledelsen
 • Skape riktige og tilstrekkelige forutsetninger for å gjøre arbeidet riktig første gang
 • Sikre nødvendig kjennskap til de lover, forskrifter, koder, standarder og regler som samfunnet setter for virksomheten, og sikre at disse kan oppfylles
 • Sikre at ansatte på alle nivåer er kvalifiserte for det arbeidet de er satt til å utføre og at den personen som utfører en oppgave er ansvarlig for at den fastsatte kvalitet oppnås
 • Utføre revisjoner etter oppsatt plan godkjent av adm. dir. Planen oppbevares av kvalitetslederen
 • Sikre at kvalitetssikringssystemet møter de relevante kravene i NS-ISO 9000 og Miljø standard 14001
 • Sikre at Bergen Groups øverste ledelse forplikter seg til å utvikle og videreføre systemet for kvalitetsstyring og kontinuerlig forbedre dets virkning ved å:
 • kommunisere betydningen av at bedriftens organisasjon oppfyller krav fra kunder så vel som krav i lover og forskrifter
 • Etablere kvalitetspolitikken
 • Sørge for at kvalitetsmål er etablert
 • Gjennomføre ledelsens gjennomgang, og sørge for at ressurser er tilgjengelige