Helse miljø og sikkerhet

Vi vil forplikte oss til kontinuerlig forbedring ved å sikre at regelverk, så vel som våre interne standarder overholdes. HMS er et lederansvar i bedriften.

Hver enkelt ansatt i Bergen Group eller i selskaper under administrasjon av oss, har ansvar for egen sikkerhet samtidig som man også har ansvar for andres sikkerhet. Vi forventer at alle ansatte tar HMS-verdier med i sitt daglige arbeid og virke slik at vi oppnår økt sikkerhet også i fremtiden.

Bergen Group skal:

  • overholde alle lover og regler for HMS som berører våre aktiviteter.
  • lære opp ansatte / nyansatte med henblikk på HMS.
  • sikre at ledelsen aktivt vurderer hvor effektivt HMS politikken virker, og fortløpende diskutere tiltak for forbedring.
  • forsikre seg om at alle ansatte forstår deres ansvarsområde vedrørende HMS.
  • gjennomføre HMS-revisjoner for å sikre at aktivitetene er i.h.t selskapets HMS politikk.