Bergen Group Services

Den operative aktiviteten i Bergen Group Services foregår ved selskapets lokaler på Laksevåg i Bergen og Straume på Sotra. I tillegg har selskapet en omfattende aktivitet ute på kunde-lokaliteter på Vestlandet og egne reise-team som dekker både norskekysten, offshoreinstallasjoner i Nordsjøen og internasjonale oppdrag.

Selskapets markedsaktiviteter kan deles inn i følgende områder Energi & Industri, Maritim og Forsvar. Disse tre områdene har en operasjonell aktivitet som innenfor flere områder kan nyttiggjøre den samme kompetansen og kapasiteten.

Energi & Industri
Avdelingen har en omfattende erfaring fra ulike oppdrag innen offshore, subsea, skip og landbasert industri.  Hovedaktiviteten omfatter avanserte sveisetekniske prefabrikasjons og vedlikeholdstjenester innen stålstrukturer, plater og rørsystemer, samt maskinering av komponenter. Avdelingen har også solid kompetanse innen f.eks. rustfrie kvaliteter, aluminium, CuNi og Titan. Produktspekteret dekker alt fra design og engineering, via prefabrikasjon og sammenstilling/ installasjon til vedlikehold og oppgradering. Avdelingen har hovedsakelig energi og industri som sitt markedsområde, men leverer også til selskapets øvrige avdelinger.  Avdelingen ledes fra selskapets lokasjon på Straume.

Maritim
Avdelingen er en totalleverandør av skipsvedlikehold og service med spisskompetanse innen skrog, sveising, struktur, rør og maskin. Dette omfatter også tjenester innen dieselmotorservice som dekker både hurtiggående og ”medium speed”-motorer. I den forbindelse har en fått på plass langsiktige rammeavtaler med blant annet Redningsselskapet, Forsvaret, Volvo Penta og Marine Jet Power AB.  Selskapet har eget motorverksted med spesialistkompetanse innen hurtiggående dieselmotorer, og et eget motortestsenter for tilstandsvurderinger og testkjøring. Selskapets langsiktige rammeavtaler har gjort det mulig å bygge opp en solid kapasitet for gjennomføring av kompetansekrevende og komplekse maritime prosjekter. Maritim avdeling har sin hovedbase i selskapets lokaliteter i Damsgårdsveien på Laksevåg.      

Forsvar
Bergen Group har lang erfaring med skipsteknisk vedlikehold knyttet til komplekse fartøy med svært høye krav til kvalitet og driftssikkerhet. Selskapet har opparbeidet seg en solid kompetanse i egen organisasjon til å kunne håndtere omfattende og langsiktige vedlikeholdsavtaler inn mot både militære og sivile kunder. Avdelingen har over flere år opparbeidet et serviceprodukt som inkluderer et fullverdig kvalitetssikret og dokumentert oppdrag. Avdelingen innehar spesialistkompetanse innen prosjektledelse, vedlikehold og modifisering/utrustning av komplette fartøy. I samarbeid med Forsvaret har avdelingen utarbeidet vedlikeholdsprogrammet som siden 2010 har vært benyttet for hoved-rutinene på de nye fregattene.  Avdelingen benytter selskapets ressurser både på Sotra og i Damsgårdsveien.