Leverandører

Innkjøp og logistikk i Bergen Group

Bergen Group har en systematisk tilnærming til leverandører og samarbeidspartnere som del av sin overordnede strategi. Vi har som mål å dekke sine behov for varer og tjenester på en kostnadseffektiv måte gjennom transparente prosesser i tråd med gode forretningsetiske prinsipper.

Viktige bærebjelker i vår innkjøpsfilosofi er gjengitt her til bruk i ulike sammenhenger for leverandører, samarbeidspartnere og kunder.