Bergen Group Services

Bergen Group Services AS er et heleid datterselskap av det børsnoterte konsernet Bergen Group ASA. Selskapet har en godt etablerte kompetanse og kapasitet knyttet til utførelse av komplekse maritime prosjekter og serviceoperasjoner, blant annet gjennom rammeavtaler med Forsvaret, Redningsselskapet og rederier langs norskekysten.

Bergen Group Services har bygd opp eget motortestsenter og tung MTU-kompetanse knyttet til egen lokalitet på Laksevåg i Bergen. I tillegg har selskapet egne reise team som dekker både norskekysten, offshoreinstallasjoner i Nordsjøen og internasjonale oppdrag.

Kontaktpersoner

Jonny Arefjord – daglig leder
jonny.arefjord@bergengroup.no
Mobil: 922 86 572

Arvid Vestgård - Senior Project Manager
arvid.vestgard@bergengroup.no  
Mobil: 982 21 195

Rune Torgersen - HSEQ Manager 
rune.torgersen@bergengroup.no
Mobil: 907 32 649

Siegfred H.H. Olsen – HR-sjef
SHHO@bergengroup.no
Mobil: 91007592