Bergen Group selskaper

Bergen Group har gjennom 2007 foretatt en rekke oppkjøp av selskapet som har etablerte posisjoner innen maritim industri og offshore-relatert virksomhet.

Selskapene i Bergen Group har - både hver for seg og samlet - en solid og komplementær kompetanse, innovative miljøer, unike fasiliteter og store muligheter for komplette leveranser innen offshorerelaterte tjenester og skipsindustrien.
 
Gjennom bredden i selskapsporteføljen kontrollerer Bergen Group store deler av verdikjeden. Konsernets selskaper er strategisk lokaliserte langs norskekysten fra Stavanger i sør til Kirkenes i nord.