15 november 2018

Styrevedtak på sammenslåingsplan mellom Bergen Group ASA og Endúr Holding AS

De respektive styrer i selskapene involverte i denne sammenslåingen har nå enstemmig godkjent og besluttet endelig sammenslåingsplan i tråd med de forutsetninger som tidligere er meddelt markedet.

Det henvises til tidligere distribuerte børsmeldinger 28. august, 30. august og 10. oktober 2018 i forbindelse med den annonserte sammenslåingen mellom Bergen Group ASA og Endúr Holding AS, som eier 100% i oljeserviceselskapet Endúr Fabricom AS.

De respektive styrer i selskapene involverte i denne sammenslåingen har nå enstemmig godkjent og besluttet endelig sammenslåingsplan i tråd med de forutsetninger som tidligere er meddelt markedet. I den forbindelse har selskapene også fått gjort en uavhengig sakkyndig redegjørelse om at transaksjon og bytteforholdet vurderes som tilfredsstillende.  Ytterligere detaljer rundt sammenslåing vil bli medelt markedet i et eget Informasjonsdokument som Bergen Group ASA vil børsmelde kommende uke i hht. Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper.     

Den styregodkjente sammenslåingsplanen søkes nå registret og kunngjort i Brønnøysundregistrene. Fusjonen forutsetter nødvendige vedtak på ekstraordinære generalforsamlinger i de respektive selskap. Bergen Group ASA planlegger denne avviklet i løpet av uke 51 inneværende år. Fusjonsavtalen har allerede tilslutning fra selskapets hovedeiere som til sammen representerer over 62 % av aksjene i selskapet, samt 100 % av eierne bak Endùr Fabricom.

Selve sammenslåingen antas sluttført medio 1. kvartal 2019. Sammenslåingen mellom Bergen Group og Endúr Holdig vil gi markedet et vestlandsbasert konsern med nærmere 400 ansatte og en samlet ordrebok på rundt en milliard kroner.

Styreleder Hans Petter Eikeland i Bergen Group ASA og styreleder Ove Røssland i Endúr Fabricom AS er begge godt fornøyde med at det nå er gjort enstemmige vedtak i respektive styrer.

- Vedtakene i dag er et viktig formelt steg videre i prosessen med å etablere et fremtidsrettet industrikonsern med en solid tilstedeværelse inn mot olje og gassmarkedet, maritim service og havbruksnæringen, sier Eikeland og Røssland.

Bergen Group ASA er et vestlandsbasert industrikonsern og en veletablert leverandør av produkter og tjenester til områdene Energi & Industri, Maritim, Forsvar, Tilkomssteknikk og Akvakultur. Konsernets selskaper bygger på bred kompetanse og lang erfaring innen sine virksomhetsområder. Den operasjonelle aktiviteten utøves av datterselskapene Bergen Group Services AS, Bergen Group AAK AS og Bergen Group Sjøsterk AS med til sammen nærmere 200 ansatte. For ytterligere info: www.bergengroup.no 

Endúr Fabricom er et veletablert oljeserviceselskap med hovedkontor i Stavanger og med en solid erfaring som leverandør av vedlikehold, modifikasjon, installasjon, fabrikasjon og ombygging av komplekse olje- og gassinstallasjoner både onshore og offshore. Etter at selskapet fikk nye eiere i februar i år har ordremengde økt vesentlig, og selskapet er i ferd med å få operativt fotfeste i flere viktige knutepunkter for olje- og gassnæringen. Endúr Fabricom engasjerer i dag ca. 200 personer, inklusive innleide. For ytterligere informasjon: www.endur-fabricom.no

Kontaktinformasjon:  
Hans Petter Eikeland, styreleder i Bergen Group ASA, telefon 932 08 177  
Ove Røssland, Styreleder i Endúr Fabricom AS, telefon 900 52 272