11 september 2018

Kommersialiseringsavtale med Engesund Fiskeoppdrett AS

Bergen Group Sjøsterk har inngått en kommersialiseringsavtale med Engesund Fiskeoppdrett AS om videreutvikling og produksjon av et nyutviklet lukket betongmerd for produksjon av større smolt.

Det første pilot-anlegget (bildet over)  vil i løpet av oktober settes i drift på egen lokalitet i Masfjorden, og har en kapasitet på inntil 100.000 smolt på opp til 400-500 gram.

Samarbeidet med Engesund Fiskeoppdrett er knyttet til salg og produksjon av den såkalte «Engesundmerden» som er et resultat av et omfattende utviklingsarbeid i regi av Engesund Fiskeoppdrett, sammen med blant annet Multiconsult og med god støtte fra Innovasjon Norge. Anlegget er bygget av Bergen Group Sjøsterk (tidligere eid av Backe Bergen) på Stamsneset ved Grimstadfjorden mellom Flesland og Haakonsvern.

«Engesundmerden» gir muligheter for produksjon av større smolt i et lukket anlegg før den settes ut i åpen sjø. Et slik postsmolt-anlegg sikrer fisken oppvekst i et beskyttet miljø i en tidlig fase der fisken er mere sårbar.  I tillegg vil bruk av et postsmolt-anlegg redusere lusepresset vesentlig ved at produksjonstiden i åpne merdanlegg i sjøen blir redusert. Det flytende betong-anlegget har en dimensjon på 20x30 meter og et basseng på 1.000 kubikkmeter. Merden er bygget som et gjennomstrømmingsanlegg der vannet hentes fra 20 meter og filtreres for alt fra maneter til lakseluslarver. Utviklingen av anlegget baserer seg på en grønn konsesjon som Engesund Fiskeoppdrett fikk tildelt i 2014.

Daglig leder Svein Eivind Gilje ser frem til å få det nye anlegget på plass og i produksjon i løpet av de kommende månedene.

-Vår klare målsetting er å sikre en robust og lusefri produksjon av fisken i den sårbare tiden etter smoltifiseringen og frem til en mere robust størrelse, forklarer Svein Eivind Gilje som har stor tro på konseptet.

-Den omfattende utviklingsfasen bak dette anlegget har gitt oss viktige erfaringer som vi ønsker å dra med oss videre i arbeidet med å sikre næringen økt en bærekraft gjennom en redusert biologisk produksjonsrisiko, sier Gilje. Han viser til at selskapet har søkt myndighetene om en ny utviklingskonsesjon for et tilsvarende lukket anlegg med vesentlig høyere kapasitet.

-Men en utviklingstillatelse ser vi muligheten til å kunne realisere en vesentlig større flåte som åpner opp for å holde laksen i lukket produksjonssystem frem til 1,5 kilo, og således kunne redusere de biologiske og miljømessige utfordringene ytterligere.  Denne flåten vil i tilfelle få et produksjonsvolum som er rundt fire ganger større enn den «Engesundmerden» vi nå snart skal ta i bruk, sier Gilje.

Konsernsjef Torgeir Nærø i Bergen Group ser store muligheter i den inngåtte kommersialiseringsavtalen med Engesund Fiskeoppdrett.

-Teknologien bak «Engesundmerden» representerer en betydelig invasjon basert på tekniske løsninger vi som flåteprodusent og maritim serviceaktør vurderer som både robust og velbegrunnet. Avtalen med Engesund Fiskeoppdrett gir oss muligheten til å utvide og videreutvikle den godt etablerte fôrflåteproduksjonen i Bergen Group Sjøsterk i takt med de økte kravene som stilles til havbruksnæringen i forhold til en miljøvennlig og framtidsrettet vekst, sier konsernsjef Torgeir Nærø i Bergen Group ASA.

Bergen Group Sjøsterk er et heleid datterselskap av børsnoterte Bergen Group ASA, og bygger på den godt etablerte virksomheten på Stamsneset ved Grimstadfjord som Bergen Group overtok fra Backe Bergen i juli i år. Dette inkluderer en moderne og oppgradert tørrdokk på 22 meters bredde og 90 meteres lengde, god krankapasitet, produksjonshall og en oppgradert administrasjonsbygning. Bergen Group Sjøsterk har siden overtagelsen av anlegget på Stamsneset i juli 2018 blitt tildelt kontrakter på bygging av fire nye betongflåter til oppdrettsnæringen.

 

For ytterligere informasjon: 
Konsernsjef Torgeir Nærø i Bergen Group ASA, telefon 922 00 778 
Daglig leder Svein Eivind Gilje i Engesund Fiskeoppdrett, telefon 901 72 482