22 august 2018

Bergen Group ASA - rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2018

Bergen Group ASA hadde driftsinntekter på NOK 47 millioner i 2. kvartal 2018, og en samlet omsetning i 1. halvår 2018 på NOK 102 millioner kroner.

Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) i 2. kvartal 2018 utgjorde minus NOK 6 millioner. Samlet driftsresultat i 1. halvår er på minus NOK 14 millioner. Ordreboken har i kvartalet økt fra NOK 138 millioner til NOK 153 millioner og er i hovedsak relatert til økende oppdrag inn mot olje og gassmarkedet.

Konsernsjef Torgeir Nærø i Bergen Group ASA konstaterer et svakt 2. kvartal 2018 på linje med forrige kvartal. Forventingene om en bedring i både omsetning og inntjening i de kommende kvartalene er likevel sterk tilstede.

-Vi har lagt bak oss et nytt kvartal preget av fortsatt lav aktivitet innenfor deler av våre virksomhetsområder, og da spesielt Forsvaret. Kvartalet har imidlertid forsterket de positive vekstsignaler vi så i starten på året. Det er derfor tilfredsstillelse å registrere at ordreboken har styrket seg i løpet av kvartalet, sier Nærø, som registrerer en økt etterspørsel etter konsernets vedlikeholds- og fabrikasjonstjenester inn mot olje- og gassmarkedet.

-Våre ambisjoner om å vokse inkluderer en økt fokus inn mot offshore-relatert virksomhet. Her ser vi også at vår etablerte kompetanse på maritim service og vedlikehold vurderes som attraktiv, sier han.

Konsernsjefen forventer en forsterket positiv effekt i 2. halvår av de organisatoriske og kostnadsreduserende tiltakene som er gjennomført i 1. halvår.

-Bergen Group er nå godt trimmet til å kunne håndtere en fremtidig vekst tilpasset forventet markedsutvikling og dedikert fokus på å sikre lønnsom vekst.    

Bergen Group har de siste kvartalene lagt ned betydelige ressurser på tilrettelegging for en vekstfase som også inkluderer strukturelle tiltak og relevante oppkjøp som kan bidra til å gjøre Bergen Group til et attraktivt vestlandsbasert industrikonsern. Målsettingen er å sikre vekst gjennom å tilføre konsernet komplementære aktiviteter som gir en mer robust operasjonell plattform og samtidig et potensiale for å hente ut synergieffekter, forsterket markedsposisjon og innpass inn mot nye markedsområder.

Oppkjøpet av den integrerte fôrflåteproduksjonen og tørrdokk-kapasiteten fra Backe Bergen ble sluttført i juli 2018, og videreføres nå under navnet Bergen Group Sjøsterk. Selskapet har allerede fått sin første ordre, og er i full gang med produksjonen av en ny betongflåte som skal leveres i 1. kvartal 2019. 

- Bergen Group Sjøsterk har nå stryrket konsernets posisjon mot akvakultursektoren. Markedsinteressen for integrerte fôrflåter bygget i betong er stor, og vi forventer vekst i ordreboken til Bergen Group Sjøsterk i kommende kvartaler, sier Nærø og peker på at mulighetene for synergier i forhold til konsernets øvrige aktivitet vurderes som gode.

Rapporten for 2. kvartal og 1. halvår 2018 kan lastes ned her.

Kontaktpersoner:

Konsernsjef Torgeir Nærø, tlf. 922 00 778 
Finansdirektør Nils Hoff, tlf. 930 92 346 
Konserndirektør organisasjon og samfunnskontakt Øyvind Risnes, tlf. 480 48 561