11 juni 2018

Bergen Grop Sjøsterk

Bergen Group Sjøsterk sitt anlegg på Stamsneset ved Grimstadfjorden

Bergen Group Sjøsterk

Bergen Group ASA overtok i juni 2018 tørrdokk med tilhørende virksomhet på Stamsneset ved Grimstadfjorden fra Backer Bergen AS. Konsernet styrket dermed sin posisjon inn mot havbruksnæringen ved å overta en ledende produsent av integrerte fórflåter til oppdrettsnæringen i Norge.

Stamsneset ligger i fjordbassenget som skiller flyplassen på Flesland og marineanlegget på Haakonsvern. Bergen Group vil overta eiendom og anlegg som blant annet inkluderer en moderne og oppgradert tørrdokk på 22 meters bredde og 90 meteres lengde, god krankapasitet, produksjonshall og en oppgradert administrasjonsbygning.