8 juni 2018

Bergen Group Sjøsterk AS

Bergen Group ASA overtok i juni 2018 tørrdokk med tilhørende virksomhet på Stamsneset ved Grimstadfjorden fra Backer Bergen AS.

Bergen Group ASA overtok i juni 2018 tørrdokk med tilhørende virksomhet på Stamsneset ved Grimstadfjorden fra Backer Bergen AS. Konsernet styrket dermed sin posisjon inn mot havbruksnæringen ved å overta en ledende produsent av integrerte fórflåter til oppdrettsnæringen i Norge.

Stamsneset ligger i fjordbassenget som skiller flyplassen på Flesland og marineanlegget på Haakonsvern. Bergen Group vil overta eiendom og anlegg som blant annet inkluderer en moderne og oppgradert tørrdokk på 22 meters bredde og 90 meteres lengde, god krankapasitet, produksjonshall og en oppgradert administrasjonsbygning.

Kontaktinformasjon:

Per Bessesen 
Produksjonsleder / Production Manager 
Mob:+ 47 926 52 063
Ph: +47 55 54 25 00 
E-mail: Per.Bessesen@bergengroup.no