28 februar 2018

Bergen Group ASA kjøper Vitek AS

Bergen Group ASA kjøper Vitek AS og sikrer seg markedsledelse spesialkompetanse innenfor rørinspeksjon, rørfornying og avfallshåndtering.

I framgrunnen: Styreleder Hans Petter Eikeland i Bergen Group ASA (t.h.) og adm.dir. Carl Christian Sibbern i Vitek AS. I bakgrunnen (f.v.) Vidar Aase (driftssjef Vitek AS), Bjørn Guldberg (daglig leder Vitek Miljø AS), Val Sibbern (markedssjef Vitek AS) og Torgeir Nærø (konsernsjef i Bergen Group ASA)

Bergen Group ASA har inngått en aksjekjøpsavtale om kjøp av det bergensbaserte selskapet Vitek AS.  Kjøpsavtalen inkluderer også det heleide datterselskapet Vitek Miljø AS. Vitek er nå inne i en spennende vekstperiode som også omfatter nye geografiske områder.

Vitek AS og Vitek Miljø AS tilbyr alle tjenester som er relatert til rør og avløpssystemer, og har over flere år utviklet en markedsledende spesialkompetanse innenfor rørinspeksjon, rensing av rør, rørfornying samt avfallshåndtering.  Selskapene er etablert i både privat-, offentlig- og bedriftsmarkedet.

Styreleder Hans Petter Eikeland i Bergen Group ASA vurderer Vitek som et særdeles spennende selskap med store vekstmuligheter.

- Kjøpet av Vitek er et viktig steg i prosessen med å styrke konsernets posisjon som en leverandør av produkter og tjenester som er konkurransedyktige i nasjonale vekstmarkeder. Vitek tilfører også en ny aktivitet og nye markedsområder for Bergen Group. Dette gir oss en mer robust operasjonell plattform i forhold til vår strategiske målsetting om å gjøre Bergen Group til et solid og attraktivt vestlandsbasert industrikonsern, påpeker Eikeland.

Selger av Vitek AS er Tertnes Holding AS der den bergensbaserte forretningsmannen og erfarne industribyggeren Jan Olav Jørgensen er hovedaksjonær. Den signerte aksjekjøpsavtalen legger opp til at Jørgensen kommer inn som en sentral aksjonær i Bergen Group ASA gjennom en rettet emisjon som en ekstraordinær generalforsamling vil bli bedt om å ta stilling til i løpet av nær fremtid.

- Vi ser frem til å få Jørgensen inn som en viktig samarbeidspartner i forhold til den videre prosessen med å gjøre Bergen Group til et solid og attraktivt vestlandsbasert industrikonsern, sier Eikeland.

Vitek AS har vært en del av Tertnes Holding systemet i 10 år. Dette har vært en byggeperiode med kontinuerlig vekst både i størrelse, produktportefølje og kompetanse i selskapet.

-Salget av Vitek AS til Bergen Group ASA vil bidra til å styrke selskapets vekstambisjoner. Sammen med våre nye eiere skal vi ta posisjoner i et fremtidsrettet marked der Vitek sin solide miljøkompetanse og sine godt dokumenterte kvalitetsleveranser gjør selskapet til en attraktiv aktør, sier Jan Olav Jørgensen. 

Vitek AS har nylig etablert seg på Østlandet, i første omgang med base i Moss og med Oslofjord-regionen som fokusområde.  Vitek AS ledes av Carl Christian Sibbern som har en omfattende erfaring fra rørbransjen, blant annet som grunder av rørfornyingsselskapet Oliner System og som konsernsjef for Olimb Group.

Sibbern ser spennende muligheter med å få det børsnoterte selskapet Bergen Group ASA som eier i en periode der Vitek AS ser muligheter for å videreutvikle sine markedsområder.  

– Bergen Group tilfører oss et industrielt eierskap som styrker vår plattform for videre vekst, både strategisk og operasjonelt. Samtidig kan det bidra til å gi oss innpass i nye markedssegmenter, påpeker Sibbern.

Overtagelsesdatoen av Vitek AS forventes gjennomført innen utgangen av 2. kvartal 2018, og oppgjørsform i forbindelse med kjøpet er planlagt gjennomført med en kombinasjon av kontanter og aksjer. Transaksjonen er betinget av selskapsgjennomgang og ekstraordinær generalforsamling i Bergen Group ASA for å gjennomføre vedtak om aksjeemisjon.

En utvidet børsmelding rundt transaksjonen vil bli distribuert senest mandag 5. februar 2018 før børsåpning, i tråd med løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper.  Kjøpet vil også utløse krav om informasjonsdokument innen 30 børsdager fra i dag.

Bergen Group ASA er et vestlandsbasert industrikonsern og en veletablert leverandør av produkter og tjenester til områdene Energi & Industri, Maritim, Forsvar og Tilkomssteknikk. Konsernet har også ekspandert sin virksomhet innen havbruk gjennom det nylig annonserte kjøpet av fôrflåteproduksjon og tørrdokk-kapasiteten til Backe Bergen AS på Stamsneset ved Grimstadfjorden i Bergen. Se også: www.bergengroup.no 

Vitek AS ble grunnlagt i 1983 og er etablert med hovedkontor i Bergen. Selskapet har opplevd en stor vekst i nyere tid, og er i dag ledende aktør innen sine virksomhetsområder. Selskapets virksomhetsområde er alle tjenester som er relatert til rør og avløpssystemer, med spesialkompetanse innenfor rensing av rør og rørfornying. Selskapet er også en etablert aktør innenfor avfallshåndtering både på land og sjø samt tankrengjøring i alle former. Se også: www.vitek.no

Kontaktinformasjon:  
Styreleder i Bergen Group ASA Hans Petter Eikeland, telefon 932 08 177  
Styreleder i Vitek AS Jan Olav Jørgensen, telefon 930 26 529