27 februar 2018

Bergen Group kjøper fôrflåteproduksjon og tørrdokk

Bergen Group ASA har inngått aksjekjøpsavtale med Backe Bergen AS om kjøp av tørrdokk med tilhørende virksomhet på Stamsneset ved Grimstadfjorden i Bergen.

foto flåteproduksjon-02.jpg

Konsernsjef Torgeir Nærø i Bergen Group ASA (t.v.) og adm.dir. Svein Eian i Backe Bergen AS.

Konsernet styrker dermed sin posisjon inn mot havbruksnæringen ved å overta en ledende produsent av integrerte fórflåter til oppdrettsnæringen i Norge.

Stamsneset ligger i fjordbassenget som skiller flyplassen på Flesland og marineanlegget på Haakonsvern. Bergen Group vil overta eiendom og anlegg som blant annet inkluderer en moderne og oppgradert tørrdokk på 22 meters bredde og 90 meteres lengde, god krankapasitet, produksjonshall og en oppgradert administrasjonsbygning.

-Denne tørrdokken gir oss en mulighet til å utvide og utvikle vår maritime virksomhet til også å gjelde produktleveranser inn mot akvakulturnæringen, påpeker konsernsjef Torgeir Nærø i Bergen Group ASA. Han viser til at Bergen Group ASA kjøper en godt etablert virksomhet med en omfattende erfaring i produksjon av integrerte fórflåter til oppdrettsnæringen.

- Vi overtar en produksjon som i fjor omsatte for rundt 50 millioner kroner og som i dag går for fullt. Markedsinteressen for produktene vurderes som gode også de kommende årene, sier Nærø og peker på at det også foreligger synergier inn mot konsernets eksisterende engineering-, fabrikasjons- og aggregatvirksomhet.

- Anlegget tilfører oss også en langsiktig strategisk kapasitet som ved behov kan utnyttes inn mot konsernets øvrige aktivitet inn mot maritim virksomhet, påpeker Torgeir Nærø.

Styreleder Hans Petter Eikeland i Bergen Group ASA er godt fornøyd med at en nå har landet en viktig brikke i den pågående prosessen med å videreutvikle konsernet.

-Vi har i vår vekststrategi vært tydelige på at Bergen Group skal vokse til å bli et attraktivt vestlandsbasert industrikonsern med gode posisjoner i markeder som har et spennende vekstpotensial. Kjøpet av Stamsneset er et viktig og rett delmål i denne prosessen, sier Eikeland.

Overtagelsesdatoen av Stamsneset forventes gjennomført innen utgangen av 2. kvartal 2018, og er betinget av at pågående selskapsgjennomgang sluttføres uten vesentlige avvik.   En utvidet børsmelding rundt transaksjonen vil bli distribuert senest fredag 2. mars 2018 før børsåpning, i tråd med løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper. 

Bergen Group ASA er et vestlandsbasert industrikonsern og en veletablert leverandør av produkter og tjenester til områdene Energi & Industri, Maritim, Forsvar og Tilkomstteknikk. Konsernets selskaper bygger på bred kompetanse og lang erfaring innen sine virksomhetsområder. Den operasjonelle aktiviteten utøves av datterselskapene Bergen Group Services AS og Bergen Group AAK AS med til sammen rundt 200 ansatte. For ytterligere info: www.bergengroup.no 

Backe Bergen AS er en del av Backegruppen som er en landsomfattende prosjekt- og entreprenørvirksomhet med base i Oslo. Backe Bergen AS har hatt Bergen og omegn som sitt marked siden 1963. Selskapet er en totalentreprenør med hovedfokus på betongfaget som egenproduksjon. Ved siden av tradisjonell entreprenørvirksomhet har Backe Bergen i over 40 år produsert betongflåter, betongflytekaier og bølgedempere til oppdrettsnæringen, olje / offshoremiljøet samt til offentlige og private aktører / byggherrer. Mere info om Backe Bergen og Stamsneset er tilgjengelig på http://backegruppen.no/selskaper/backe-bergen

For ytterligere informasjon:  
Konsernsjef Torgeir Nærø i Bergen Group ASA, telefon 922 00 778  
Adm. dir. Svein Eian i Backe Bergen AS, tlf.  951 80 690