26 januar 2018

Bergen Group AAK inngår samarbeidsavtale med Bladena ApS

Bergen Group AAK og Bladena ApS har etablert en samarbeidsavtale knyttet til fremtidige oppdrag inn mot vindkraftmarkedet.

Målsettingen er å styrke konkurransekraft og markedsposisjon inn mot et økende marked for vedlikehold og levetidsforlengelse av vindkraft-installasjoner.  Avtalen åpner også opp for et samarbeid om leveranser inn mot nye installasjoner, både onshore og offshore.

Konsernsjef Torgeir Nærø i Bergen Group ASA og adm. dir. i datterselskapet Bergen Group AAK vurderer samarbeidsavtalen som et viktig operasjonelt og strategisk tiltak for å forsterke selskapets posisjon inn mot vindkraft-industrien.

-Vi har de siste årene fått et spennende fotfeste i vindkraft-segmentet gjennom ulike service- og rammeavtaler med både nasjonale og internasjonale aktører. Nå forsterker vi denne satsingen ytterligere med å få på plass en samarbeidsavtale med internasjonalt anerkjente Bladena ApS Danmark, sier Torgeir Nærø.

Konsernsjefen peker på at Bergen Group AAK har en lang erfaring med å utføre ulike typer service- og vedlikeholds-operasjoner under svært utfordrende forhold både i høyden og på installasjoner med krevende tilgang.  Bladena ApS har på sin side en sterk posisjon som leverandør av dynamiske analyser tilknyttet belastninger og kompenserende tiltak for turbin-blader. Kompenserende tiltak inkluderer mekaniske komponenter som korrigerer, forsterker og levetidsforlenger blader. I tillegg vil disse løsningene øke kraftproduksjonen per turbin.

-Vi ser en økende etterspørsel etter å få utført arbeidsoperasjoner på vindkraft-installasjoner som har utsatte turbiner med unødvendig høye belastninger. Samtidig opplever vi også økende behov for våre tjenester inn mot markedet for levetidsforlengelse av vindmølle-blader. Samarbeidet med Bladena ApS gir begge parter økt konkurransekraft i dette markedet, slår Nærø fast.

Bladena ApS har sitt hovedkontor i Roskilde i Danmark og er en etablert produkt- og serviceaktør for turbinblader for det europeiske og amerikanske vindkraft-markedet. Selskapets teknologiplattform stammer fra mer enn ti års forsknings- og utviklingsarbeid ved DTU-Risøe i Danmark. Blant annet utgjorde dette arbeidet grunnlag for 7 patenter, som ble overtatt av Bladena, da det ble lansert som en spin-out fra DTU i 2011. Mer informasjon finner du på www.bladena.com

Bergen Group AAK er et heleid datterselskap av det børsnoterte konsernet Bergen Group ASA.  Selskapet er eksperter på tilkomstteknikk knyttet til vedlikeholds- og modifikasjonsarbeider med krevende tilkomst og arbeid i høyden. Bergen Group AAK har i dag en oppdragsmengde som blant annet inkluderer arbeid på ulike olje- og gassinstallasjoner, vindparker, vei- broanlegg og annen infrastruktur. Selskapet har rundt 60 ansatte. Hovedkontoret er plassert på Straume på Sotra. Mer informasjon finnes  på www.bergengroup.no

Kontaktpersoner:
Torgeir Nærø, konsernsjef i Bergen Group ASA og adm.dir. i Bergen Group AAK; , telefon +47 922 00 778
Ryan Lauridsen, Chief Sales Officer i Bladena ApS, telefon +45 20 14 59 96