8 november 2017

Hans Petter Eikeland valgt til ny styreleder i Bergen Group ASA

Hans Petter Eikeland ble på den ekstraordinære generalforsamlingen i Bergen Group ASA avholdt i dag, den 8. november 2017, valgt til ny styreleder i selskapet.

Valget gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2019.

Valget ble gjort av en enstemmig generalforsamling, der totalt 63,57 % av aksjekapitalen var representert.

Signert protokoll fra den ekstraordinære generalforsamlingen kan lastes ned her.

Kontaktperson: 
Styreleder Hans Petter Eikeland, mobil 932 08 177