3 november 2017

Bergen Group ASA - rapport for 3. kvartal 2017

Bergen Group ASA hadde i 3. kvartal 2017 en omsetning på NOK 60 millioner og et positivt driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på NOK 1,9 millioner.

Tørrdokk og kai-fasiliteter i Damsgårdsveien 229, Laksevåg.

Den bokførte egenkapitalen er i kvartalet ytterligere styrket til 73,2 prosent. Ordreserven på tilkomstteknikk og på maritim service i det sivile markedet har økt, noe som har medført en netto tilvekst på antall ansatte.

-Kvartalstallene viser en lønnsom drift selv om omsetningen er noe mindre enn forrige kvartal. Vi har brukt kvartalet til å bygge nødvendig operasjonell og administrativ kapasitet som skal gi grunnlag for fremtidig vekst, oppsummerer konsernsjef Hans Petter Eikeland.

Bergen Group har i 3. kvartal fått tilgang til ytterligere kai- og vekstedskapasitet. I tillegg har konsernets datterselskaper sikret seg strategisk viktige rammeavtaler som har åpnet for nye muligheter.

-I sum så opplever vi plattformen for videre vekst som styrket gjennom dette kvartalet. Nå er fokus på å gjennomføre konkrete grep som sikrer at vi få re-etablert Bergen Group som attraktivt vestlandsbasert industrikonsern, sier Eikeland. Han er tydelig på at konsernet opprettholder et sterkt fokus på allianser og samarbeidsformer med andre selskaper som kan gir positive synergieffekter, økt markedsposisjon og innpass på nye markedsområder. 

Eikeland er nå forberedt på å overta som styreleder i konsernet etter ønske fra hovedaksjonærene i selskapet. Det avklares på en ekstraordinær generalforsamling som avholdes 8. november.

Konsernsjefen kan konstatere at konsernets satsing på økt kapasitet innenfor deler av virksomhetsområdet allerede har gitt effekt.

-Vi ser et spennende vekstpotensial innenfor sivile delen av maritim service og skipsteknisk vedlikehold. Her har også ordrereserven økt i kvartalet. Samtidig har vi styrket fokus på å videreutvikle øvrig virksomhet i konsernet inn mot nye markedsområder. Det er nødvendig når deler av markedet fremdeles er preget av overkapasitet innenfor enkelte tjenesteleveranser. Vi er opptatt av at vi hele tiden tilpasser organisasjonen til en operativ drift som er økonomisk bærekraftig, selv om dette kan påvirke konsernets omsetningstall i en avgrenset periode, sier Eikeland.

Han er veldig godt fornøyd med konsernets nye datterselskap Bergen Group AAK sin håndtering av markedet.

-Dette selskapet har i kvartalet klart å øke sine ordrereserver, samtidig som de har opprettholdt en positiv inntjening selv om omsetningen grunnet den utfordrende konkurransesituasjonen har vist en midlertidig nedgang. I tillegg har de det siste halvåret klart å lande spennende rammeavtaler som betyr mye både strategisk og operasjonelt, påpeker konsernsjef Hans Petter Eikeland.    

Hele rapporten for 3. kvartal 2017 er tilgjengelig her.

Kontaktpersoner: 
Konsernsjef Hans Petter Eikeland, tlf. 932 08 177 
Finansdirektør Nils Hoff, tlf. 930 92 346 
Konserndirektør organisasjon og samfunnskontakt Øyvind Risnes, tlf. 480 48 561