16 oktober 2017

Eikeland foreslått som ny styreleder i Bergen Group ASA

Hovedaksjonærene foreslår at Hans Petter Eikeland overtar styreledervervet når ekstraordinær generalforsamling avholdes 8. november 2017.

Tor Lars Onarheim har gitt melding om at han vil fratre som styreleder og styremedlem i Bergen Group ASA, og la andre kunne få fortsette den positive utviklingen som selskapet nå er inne i.

Hans Petter Eikeland har siden høsten 2015 ledet konsernet gjennom en omfattende restruktureringsprosess etterfulgt av en posisjonering for ny vekst. Når han nå av hovedaksjonærene er foreslått som ny styreleder i konsernet, så gjøres dette for å styrke konsernets vekstambisjoner ytterligere.

-Bergen Group har gjennom det siste året lykkes i å ta en del strategiske og viktige grep som har gitt oss et godt fundament for ny vekst. Når nåværende styreleder Tor Lars Onarheim velger å takke av etter å ha ledet gjennom to krevende år, så har det vært viktig for hovedaksjonærene å sikre at vekstambisjonene både opprettholdes og forsterkes i tiden som ligger foran oss, sier Eikeland som ønsker å gi ros til nåværende styre og avtroppende styreleder for den innsatsen som er lagt ned de siste årene.

Konsernet er allerede i gang med å vurdere kandidater som kan overta som konsernsjef, og forventer en avklaring på dette innen nær fremtid.

Innkallingen til den ekstraordinære generalforsamlingen kan lastes ned her.

Kontaktperson: Hans Petter Eikeland, tlf. 932 08 177