27 september 2017

Fusjonsplan mellom Bergen Group ASA og Bergen Group Offshore AS

Styret i Bergen Group ASA og styret i Bergen Group Offshore AS har begge vedtatt en plan om fusjon av de to selskapene.

Fusjonsplanen er i henhold til forenklingen av konsernstrukturen varslet i rapporten for 2. kvartal 2017.  Fusjonen skal gjennomføres etter reglene om fusjon mellom aksjeselskap (fusjon av morselskap og heleid datterselskap) i den norske Allmennaksjeloven § 13- 24.

Det Overdragende selskapet vil bli fusjonert med det Overtagende selskap gjennom at :

1. Det Overdragende selskapet overfører uten kompensasjon alle sine eiendeler, rettigheter og forpliktelser til Overtagende selskap; og

2. Oppløsning av det Overdragende selskapet.

Fusjonsplanen vil være tilgjengelig her, samt på www.brreg.no.  

For ytterligere informasjon:

CFO Nils Hoff, telefon 930 92 346