11 september 2017

Samarbeider om nye kontrakter inn mot Forsvaret

Fire ulike bedrifter i Bergensområdet har nå innledet et samarbeid som skal øke kapasiteten og konkurransekraften knyttet til leveranser av service- og vedlikeholdstjenester inn mot Forsvaret.

Samarbeidet skjer under navnet Norwegian Defense Support (NDS), og består av bedriftene Bergen Group Services AS, Karsten Moholt AS, Servi Group AS og Electronicon AS.

De fire bedriftene har hver for seg lange og til dels omfattende erfaringer med levering av ulike service- og vedlikeholdstjenester til ulike avdelinger i Forsvaret.  Nå gjør selskapene tiltak for ytterligere å styrke sine posisjoner som en konkurransedyktig leverandør.

Konsernsjef Hans Petter Eikeland i Bergen Group ASA tror at samarbeidet som nå skjer under markedsparaplyen Norwegian Defense Support er et viktig tiltak for både bergensregionen og for Forsvaret.

-Disse fire godt etablerte bergensbedriftene utfyller hverandre på flere områder. Nå kobler vi sammen attraktiv spisskompetanse til et spennende industrielt cluster som kan kjempe om å levere større og mere komplekse service- og vedlikeholdsoppgaver til Forsvaret, sier Eikeland som understreker at hver enkelt av de fire bedriftene også i fremtiden vil ha et sterkt fokus på egne leveranser inn mot Forsvaret. 

-Vi har under Norwegian Defense Support-paraplyen blant annet allerede gjort fremstøt mot ThyssenKrupp i Tyskland som skal levere den nye generasjonen ubåter til det norske Forsvaret. Her tror vi et bergensbasert industri-cluster med nærhet til Haakonsvern vil kunne være en attraktiv samarbeidspartner på blant annet vedlikehold og service-leveranser, påpeker Eikeland.  Han utelukker heller ikke at dette samarbeidet også kan utvides inn mot andre markedsområder enn Forsvaret.

-Målsettingen er klar. Samarbeidet gjennom Norwegian Defense Support skal gi oss en økt konkurransekraft, styrket kompetanseutvikling og en mere fleksibel kapasitet inn mot en kunde som vil ha en høy prioritet hos disse selskapene også i fremtiden, oppsummerer Eikeland.

Nøkkelinformasjon om de fire samarbeidsselskapene som per i dag utgjør Norwegian Defense Support:

Bergen Group Services:

 • Motor testing, service og tilstand evaluering

 • Komplett leverandør innen skipsteknisk vedlikehold

 • Struktur, rør og mekanisk reparasjon og installasjon

 • Sertifisert sveiseoperasjon innen alle relevante områder

 • Tørrdokking og slipp-tjenester.

Karsten Moholt:

 • Testing, service og reparasjon av elektro mekanisk utstyr (AC / DC)

 • Tilstandsovervåking og prediktivt vedlikehold

 • Kontroll, rengjøring, lagerskifte, vikling, akseloppretting og levetidsforlengelse

 • Godkjent servicepartner for alle større motor- og generatorleverandører

Servi Group:

 • Total leverandør av hydrauliske systemer, inkludert kontrollsystemer.

 • Hydraulikk, pneumatikk, elektromekanikk, glidelagre, vindusviskersystemer

 • Største leverandør av hydrauliske systemer Norge

 • Komplett program innen service og vedlikehold

Electronicon:

 • Radarsystemer og sensorer

 • Sonarsystemer og sensorer

 • Navigasjonssystem og sensorer

 • Taktisk datalink

 • Combat Systemer

Kontaktpersoner: 
Konsernsjef Hans Petter Eikeland, Bergen Group ASA, telefon 932 08 177
Koordinator for Norwegian Defense Support: Egil Simonsen (Electronicon), telefon 907 42 762