28 august 2017

Bergen Group AAK tildelt kontrakt på Ekofisk

Bergen Group AAK AS er blitt tildelt kontrakt med AF Offshore Decom AS på levering av tjenester i forbindelse med riving og demontering av topside-installasjoner på Ekofisk-feltet.

Avtalen gjelder i første omgang for perioden 2017-2018. Som underleverandør til AF Offshore Decom skal Bergen Group AAK levere tjenester innen sveis, mekanisk og inspeksjon, samt andre relevante fag, så som løfte- og riggetjenester. Kontrakten forventes å bidra til en vesentlig, stabil aktivitet for Bergen Group AAK gjennom vinterhalvåret.

Bergen Group AAK (tidligere AAK Energy Services) er et heleid datterselskap av det børsnoterte konsernet Bergen Group ASA.  Selskapet er eksperter på tilkomstteknikk knyttet til vedlikeholds- og modifikasjonsarbeider med krevende tilkomst og arbeid i høyden. Bergen Group AAK har i dag en oppdragsmengde som blant annet inkluderer arbeid på ulike olje- og gassinstallasjoner, vindparker, vei- broanlegg og annen infrastruktur. Selskapet har rundt 60 ansatte. Hovedkontoret er plassert på Straume på Sotra.

For ytterligere informasjon:
Adm. direktør Torgeir Nærø i Bergen Group AAK AS, telefon 922 00 778
CEO Hans Petter Eikeland i Bergen Group ASA, tel. +47 932 08 177