24 august 2017

Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2017

Bergen Group ASA har i 2. kvartal 2017 økt omsetningen til 77 millioner kroner, sammenlignet med NOK 71 millioner i forrige kvartal. Samtidig er den finansielle plattformen blitt vesentlig styrket.

Nå forbereder konsernet seg på vekst.

-Vi har i løpet av kvartalet tatt noen viktige steg i rett retning i forhold til vår målsetting om å etablere oss som attraktivt vestlandsbasert industrikonsern, oppsummerer konsernsjef Hans Petter Eikeland som er positiv til mulighetene fremover.

-Det er gledelig å registrere at 2. kvartal representerer det tredje kvartalet på rad med omsetningsvekst. Dette gir oss et godt utgangspunkt for å vurdere strukturelle tiltak inn mot andre selskaper der det kan ligge til rette for synergieffekter, økt markedsposisjon og innpass på nye markedsområder, sier Eikeland.

Tallene for 2. kvartal viser et positivt driftsresultat før av og nedskrivninger (EBITDA) på 1,5 millioner kroner, før en tar hensyn til en negativ regnskapsmessig effekt på 3 millioner kroner knyttet til opsjonsutøvelser gjennomført i kvartalet.

-Selv om vi har en sunn operasjonell drift som også dette kvartalet kan vise til et overskudd, så er vi ikke tilfredse med lønnsomheten i deler av markedet vi opererer innenfor. Her ser vi nå på ulike tiltak som vi tror kan gi oss en bedre inntjening også fra disse markedene de kommende kvartalene, sier Eikeland.

Konsernsjefen er godt fornøyd med at konsernet har en fått positiv effekt av vekststrategien så langt.

-Vi har gjennomført et vellykket oppkjøp av AAK Energi Services (nå Bergen Group AAK) og gjort det lønnsomt. Selskapet har i tillegg klart å skaffe seg fotfeste innenfor markedsområder vi tror har et spennende vekstpotensial, påpeker konsernsjefen og viser til rammekontrakten med Siemens Wind Power som ble vunnet tidligere i sommer. 

Rammekontrakten med Siemens Wind Power AS er en avtale over tre år knyttet til service- og vedlikeholdstjenester som krever kompetanse på avansert tilkomstteknikk og arbeid i høyden.  Rammeavtalen åpner også opp for at andre selskaper i Siemens-systemet kan benytte de samme tjenestene og på samme vilkår som nå er etablert.

Konsernsjef Hans Petter Eikeland er fornøyd med at konsernets samlede ordreserve i liten grad har blitt svekket i forhold til de siste kvartalene, på tross av at datterselskapet Bergen Group Services i juni ikke nådde frem i konkurransen om ny vedlikeholdsavtale på fregattene.  

-Det er viktig å påpeke at Forsvaret fremdeles vil utgjøre en viktig oppdragsgiver for Bergen Group Services gjennom en rekke andre rammeavtaler. Samtidig har vi nå muligheten til i større grad å utnytte selskapets sterke kompetanse på avansert skipsteknisk vedlikehold inn mot det sivile markedet.  Her har vi fra 1. august sikret oss økt kapasitet på både kai og verksted, og det forventes en økt aktivitet inn mot maritim service fremover, påpeker Eikeland. 

Rapporten for 2. kvartal og 1. Halvår 2017 finner du her.

Kontaktpersoner:
Konsernsjef Hans Petter Eikeland, tlf. 932 08 177
Finansdirektør Nils Hoff, tlf. 930 92 346 
Konserndirektør organisasjon og samfunnskontakt Øyvind Risnes, tlf. 480 48 561