9 juni 2017

Bergen Group ASA - ordinær generalforsamling avholdt

Bergen Group ASA sin ordinære generalforsamling ble avholdt torsdag 8. juni 2017 på Kokstad i Bergen. Totalt 74,96 % av aksjekapitalen var representert.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2016. Alle øvrige forslag ble også enstemmig vedtatt av generalforsamlingen i tråd med styrets innstillinger og innstillingen fra valgkomiteen som var supplert med forslag fra flere aksjonærer ved at Espen Selvikvåg Berge ble gjenvalgt som styremedlem for 2 nye år. Styret består dermed av totalt 5 aksjonærvalgte og 2 ansattevalgte representanter. De aksjonærvalgte styremedlemmene er:

  • Tor Lars Onarheim, styreleder (gjenvalgt for 2 år)
  • Espen Selvikvåg Berge (gjenvalgt for 2 år)
  • Tracy Chang (ny, valgt for 2 år)
  • Tove Ormevik (ikke på valg).
  • Bente Stangeland (ikke på valg)

Magnus Stangeland ble videre gjenvalgt som vararepresentant for de aksjonærvalgte styrerepresentantene for en periode på ett år. De to ansattevalgte styremedlemmene Kristoffer Hope og Jorunn Ingebrigtsen sin valgperiode går ut sommeren 2018.  

Signert protokoll fra generalforsamlingen er tilgjengelig her.

Kontaktperson:

Øyvind Risnes
Konserndirektør organisasjon og samfunnskontakt,
tlf. +47 480 48 561