26 mai 2017

AK Energy Services inngår rammekontrakt med Siemens Wind Power AS

Bergen Group ASA sitt heleide datterselskap AAK Energy Services AS har blitt tildelt en 3-årig rammekontrakt med Siemens Wind Power AS med en opsjon på årlig forlengelse.

 

Kontrakten omfatter i hovedsak levering av vedlikeholds- og servicetjenester på vindparker. Dette inkluderer blant annet elektro, mekanisk, sveis, NDT/inspeksjon innenfor både programmert og ad-hoc arbeid.

-AAK Energy Services AS har over lang tid arbeidet målrettet med å utnytte vår spisskompetanse inn mot nye markeder.  De siste fem årene har et stort antall prosjekter inn mot vindkraft vært en del av denne satsningen. Rammekontrakten med Siemens Wind Power AS er en bekreftelse på at vi har fått et fotfeste innenfor et marked som er i sterk vekst, sier adm. direktør Torgeir Nære i AAK Energy Services AS. Selskapet vil i løpet av mai måned 2017 bli et heleid datterselskap i det børsnoterte konsernet Bergen Group ASA, og vil i den forbindelse endre navn til Bergen Group AAK.

Rammekontrakten med Siemens Wind Power AS er en avtale over tre år knyttet til service- og vedlikeholdstjenester som krever kompetanse på avansert tilkomstteknikk og arbeid i høyden.  Rammeavtalen åpner også opp for at andre selskaper i Siemens-systemet kan benytte de samme tjenestene og på samme vilkår som nå er etablert. Det første avropet på rammekontrakten er allerede gjort, og omfatter inspeksjons- og vedlikeholdsarbeid på to vindparker i Sør-Norge og vil gjennomføres i sommerhalvåret 2017.

-Bergen Group har en målrettet vekststrategi i forhold til å bli et attraktivt vestlandsbasert industrikonsern. Kjøpet av AAK Energy Services AS er et viktig tiltak i vekstprosessen. Dette selskapet tilfører oss en attraktiv spisskompetanse innen krevende tilkomst og komplekst arbeid i høyden, herunder on- og offshore olje- og gassanlegg samt vindparker, vei- og annen infrastruktur, påpeker konsernsjef Hans Petter Eikeland.

AAK Energy Services AS (som i løpet av kort tid endrer navn til Bergen Group AAK) har i dag rundt 60 ansatte og omsatte i fjor for NOK 62 millioner kroner.  Hovedkontoret er nylig samlokalisert med Bergen Group Services sine fasiliteter på Straume utenfor Bergen.

Bergen Group ASA sin øvrige operative virksomhet utøves av Bergen Group Services AS som er en veletablert leverandør av produkter og tjenester til områdene Energi & Industri, Maritim og Forsvar. Selskapet bygger på bred kompetanse og lang erfaring innen sine virksomhetsområder, har per mai  2017 rundt 140 ansatte.

For ytterligere informasjon:
Adm. direktør Torgeir Nærø i AAK Energy Services AS, telefon 922 00 778 
CEO Hans Petter Eikeland I Bergen Group ASA, telefon 932 08 177