23 mai 2017

Bergen Group ASA kjøper AAK Energy Services AS

Bergen Group ASA har inngått avtale om kjøp av AAK Energy Services AS. Selskapet er eksperter på avansert tilkomstteknikk knyttet til vedlikeholds- og modifikasjonsarbeider og har rundt 60 ansatte.

AAK Energy Services under oppdrag i Nordsjøen

 

Konsernsjef Hans Petter Eikeland Bergen Group er godt fornøyd med kjøpet av AAK Energy Services AS.

-Bergen Group har signalisert en målrettet vekststrategi som i hovedsak tar utgangspunkt i selskapets eksisterende forretningsområder. Kjøpet av AAK Energy Services AS vil tilføre oss komplementær kapasitet og kompetanse samt en utvidet markedstilgang, påpeker konsernsjef Hans Petter Eikeland. Han viser til at AAK Energy Services med sine vel 60 ansatte tilfører Bergen Group en attraktiv spisskompetanse innen krevende tilkomst og arbeid i høyden, herunder on- og offshore olje- og gassanlegg samt vindparker, vei- og annen infrastruktur.

I februar i år etablerte Bergen Group et strategisk samarbeid med AAK Energy Services AS. Basert på dette ble selskapets lager og hovedadministrasjon nylig flyttet fra Kokstad til ledige lokaler hos Bergen Group Services på Straume vest for Bergen.

-Gjennom samarbeidet disse månedene vi fått bekreftet at AAK Energy Services AS representerer et viktig tilskudd til vår eksisterende virksomhet, og vi ser allerede spennende synergier som vil åpne opp for nye markeder for begge parter. Ved å kjøpe selskapet nå vil vi raskt og effektivt få mest mulig ut av dette potensialet. Kjøpet vil således bidra til en ytterligere styrking av den positive utviklingen konsernet er inne i, konstaterer Eikeland.  

Adm. direktør Torgeir Nærø i AAK Energy Services AS gleder seg over å nå være en del av Bergen Group-konsernet.

- AAK Energy Services AS har lagt bak seg en travel vår der vi har gjennomført både organisatoriske og strukturelle grep for å styrke lønnsomheten i virksomheten. Samtidig har vi opplevd en økt interesse for våre tjenester også innenfor nye markedsområder.  Dette er noe vi tror vi kan forsterke ytterligere når vi nå er en del av Bergen Group, sier Torgeir Nærø og viser til at selskapet det siste året har klart å posisjonere seg inn mot ulike landbaserte prosjekter, blant annet tekniske og sikkerhetsmessig krevende oppdrag i forbindelse med vedlikehold av broer.

- Vi tror at vi kan tilføre Bergen Group ytterligere kompetanse og kapasitet på det å være konkurransedyktig om krevende oppdrag både innenfor offshore, maritim service og skipsteknisk vedlikehold, sier Torgeir Nærø.

Overtagelsesdatoen forventes å skje innen utgangen av mai 2017. Selger av AAK Energy Services er AAK Group AS og AAK Investor AS. En utvidet børsmelding rundt transaksjonen vil bli distribuert senest mandag 29. mai 2017 før børsåpning, i tråd med løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper. 

For ytterligere informasjon:
Konsernsjef Hans Petter Eikeland i Bergen Group ASA, tlf. 932 08 177 
Adm. direktør Torgeir Nærø i AAK Energy Services AS, telefon 922 00 778