18 mai 2017

Innkalling til ordinær generalforsamling 2017

Bergen Group ASA vil avholde sin ordinære generalforsamling torsdag 8. juni 2017 kl 15.00 på Scandic Bergen Airport.

Fullstendig innkalling til generalforsamlingen er vedlagt denne børsmeldingen. Innkallingen vil også bli distribuert per post til Bergen Groups registrerte aksjonærer pr dato. Innkallingen, samt årsmelding for 2016 er gjort tilgjengelig her.  

For videre informasjon, vennligst kontakt:

Øyvind Risnes
Konserndirektør organisasjon og samfunnskontakt 
Tlf  480 48 561

 

+