12 mai 2017

Øker omsetningen og styrker resultatet

Bergen Group ASA kan vise til gode resultatforbedringer i 1. kvartal 2017. Omsetningen er økt fra NOK 53 millioner til NOK 72 millioner sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor.

Driftsresultatet (EBITDA) er mer enn fordoblet fra NOK 2 millioner til NOK 5 millioner, og selskapet hadde en egenkapitalandel på 59 prosent ved utgangen av kvartalet.

Konsernsjef Hans Petter Eikeland vurderer resultatene som tilfredsstillende i en periode der store deler av industrien i Norge fremdeles er preget av et utfordrende marked.

-Dette kvartalet er konsernets første kvartal der tallene ikke er preget av forhistorien og av ryddeprosessen som ble avsluttet ved årsskiftet. Nå får vi synliggjort at grunnfjellet i Bergen Group består at en lønnsom, robust og konkurransedyktig virksomhet. Dette gir oss en sterk plattform for våre ambisjoner om å videreutvikle Bergen Group til å bli et attraktivt vestlandsbasert industrikonsern, sier Eikeland.

Bergen Group signaliserer at de har en målrettet vekststrategi som i hovedsak tar utgangspunkt i selskapets eksisterende forretningsområder.

-Konsernet har i dag en organisasjon preget av dyktige fagpersoner med en solid kompetanse opparbeidet gjennom mange tiår i næringen. Dette, sammen med en finansiell plattform som vurderes som sterk, representerer et godt utgangspunkt for å se på strukturelle tiltak som kan tilføre oss komplementær kapasitet og kompetanse. Vi vil se på ulike grep som kan gi Bergen Group en styrket markedsposisjon og en større fleksibilitet inn mot et dynamisk marked som i fremtiden gjør det nødvendig å være lang mere endringsorientert, påpeker Eikeland.

Konsernsjefen kan også fornøyd registrere at interessen for Bergen Group i aksjemarkedet har økt betydelig. Reparasjonsemisjonen som ble avsluttet 31. mars fikk en overtegning på 470 prosent. Antall aksjonærer har vokst med over 30 % til nærmere 1.300 aksjonærer i løpet av de fire siste kvartalene. I tillegg har omfanget av aksjehandler økt vesentlig. Bare i 1. kvartal 2017 ble det gjennomført over 9.500 handler med et samlet volum på over 41 millioner aksjer. Dette er mer en det doble av samlet handelsvolum for hele fjoråret.    

Rapporten for 1. kvartal 2017 kan du laste ned her.

Kontaktpersoner:
Konsernsjef Hans Petter Eikeland, tlf. 932 08 177
Finansdirektør Nils Hoff, tlf. 930 92 346 
Konserndirektør organisasjon og samfunnskontakt Øyvind Risnes, tlf. 480 48 561