30 april 2017

Årsregnskap og Årsrapport for 2016

Styret i Bergen Group ASA har godkjent endelig årsregnskap for 2016 som er inkludert i vedlagte Årsrapport for 2016.

Endringer i forhold til foreløpig årsresultat for 2016 som ble presentert 7. februar 2017 er i hovedsak knyttet til endelig regnskapsmessige effekter av til ulike tiltakene i refinansieringsprosessen sluttført i desember 2016, inkludert en justert fordringsmasse relatert til ikke-videreført virksomhet.

Hovedtall i endelig konsernregnskap er som følger (med tidligere kommuniserte foreløpige tall i parentes):

  • Driftsinntekter: NOK 246,1 millioner (uendret).

  • EBIT: NOK -1,8 millioner (NOK 0,7 millioner)

  • Årsresultat: NOK 73,1 millioner (NOK 65,7 millioner)

  • Egenkapital: 58,4 % (61,5%)

Engelsk versjon av årsrapporten for 2016 vil bli gjort tilgjengelig i forbindelse med innkalling til ordinær generalforsamling. Norsk versjon er tilgjengleig her.

For evt. ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
CFO Nils Hoff, tlf. +47 930 92 346
Konserndirektør organisasjon og samfunnskontakt Øyvind Risnes, tlf. 480 48 561