24 mars 2017

Rammekontrakter med Forsvaret forlenget med ett opsjonsår

Bergen Group Services AS er av Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO) tildelt en ettårig forlengelse av syv rammekontrakter på ulike fagdisipliner.

Rammekontraktene er knyttet til service- og vedlikehold på Forsvarets fartøyer. På fire av disse fagdisiplinene har Bergen Group Services AS status som nr. 1 leverandør.  Samlet verdi på kontraktsforlengelsen estimeres til ca. NOK 15-20 millioner.

Den ettårige forlengelsen av rammekontraktene er en opsjon tilknyttet den opprinnelige kontrakten inngått i mars 2014. Opsjonsåret har gyldighet frem til mars 2018.

-Bergen Group har over lang tid arbeidet målrettet med å videreutvikle konsernets kompetanse og kapasitet på gjennomføringen av komplekse maritime prosjekter. Dette innebærer også et dedikert fokus på å styrke de ulike fagdisiplinene i konsernet. Rammekontraktene med Forsvaret vurderes som viktig for å kunne opprettholde en kontinuerlig kompetanseutvikling, sier adm. dir. Frode Johansson i Bergen Group Services.  

Bergen Group Services AS er et heleid datterselskap av det børsnoterte konsernet Bergen Group ASA. Den operative aktiviteten foregår ved selskapets hovedbase på Laksevåg i Bergen og Straume på Sotra. Bergen Group Services har i tillegg en omfattende aktivitet ute på kunde-lokaliteter i Hordaland samt egne reise team som dekker både norskekysten, offshoreinstallasjoner i Nordsjøen og internasjonale oppdrag.

For ytterligere informasjon:
Frode Johansson, Adm. dir. i Bergen Group Services, tlf. 970 80 766
Øyvind Risnes, konserndirektør organisasjon og samfunnskontakt i Bergen Group ASA, tlf. 480 48 561