8 mars 2017

Tiltrer faste posisjoner som CEO og CFO

Hans Petter Eikeland og Nils Hoff har begge takket ja til å gå inn i faste stillinger som henholdsvis CEO og CFO i Bergen Group ASA når nåværende avtaler utløper i juni 2017.

Hans Petter Eikeland

-Styret i Bergen Group ASA er meget tilfreds med at både Eikeland og Hoff er villige til å fortsette i faste roller etter at den avtalte engasjementsperioden utløper. Innsatsen fra disse to har vært avgjørende viktig for det vellykkede resultatet av den krevende refinansierings- og restruktureringsprosessen som ble sluttført ved årsskiftet. Styret er trygge på at disse to også er de rette til å utvikle selskapet videre i henhold til selskapets uttalte vekststrategi, sier styreleder Tor Onarheim i Bergen Group ASA.

Eikeland ble hentet inn som CEO i Bergen Group ASA i august 2015 for å lede selskapet gjennom en krevende restruktureringsfase som skulle legge grunnlaget for lønnsom vekst innenfor gjenværende virksomhet.   Nils Hoff ble på samme tid hentet inn som ny CFO, også han i et tidsavgrenset engasjement, for å bistå i ryddeprosessen.

Hans Petter Eikeland ser frem til å lede Bergen Group videre fra sin permanente rolle som konsernsjef sammen med CFO Nils Hoff og de nærmere 150 andre ansatte i konsernet.

-Jeg er stolt av å kunne arbeide videre med våre ansatte som virkelig har vist at de kan levere en sunn operasjonell drift også i utfordrende tider. Dette er dyktige fagpersoner som har ambisjoner om å gjøre sitt ytterste for å utvikle selskapet videre. Bergen Group har en solid plattform for å kunne skape en spennende fremtid som jeg tror vil bli preget av lønnsom vekst, sier Eikeland. Selv har han i løpet av det siste året kjøpt seg opp til å være selskapets fjerde største aksjonær gjennom selskapet Eikeland Holding AS som per dato eier 4,64 millioner aksjer i Bergen Group ASA.

CEO og konsernsjef Hans Petter Eikeland har en omfattende erfaring fra ulike lederverv innen offshore-relatert virksomhet. Han har blant annet vært CEO i Ability Drilling ASA, Rig Manager og VP Operations i Odfjell Drilling og Rig Manager i Smedvig Drilling. Som investor og grunder har han lang erfaring i omstrukturering av utvikling av industriselskaper.

CFO og finansdirektør Nils Ingemund Hoff har bred bakgrunn fra ulike ledende posisjoner innenfor både finans og industri. Han har blant annet vært CFO i Tandberg Data (2008-2014), CFO i Tandberg Storage (2006 – 2008) og CFO i Data Invest (1998-2006). Hoff har i tillegg omfattende styreerfaring, blant annet som styremedlem i børsnoterte Norske Skog ASA.  Hoff har per dato, gjennom selskapet Eagle AS, totalt 417.000 aksjer i Bergen Group ASA.

Kontaktpersoner:
Styreleder Tor Lars Onarheim, tlf. 934 64 535
Konsernsjef Hans Petter Eikeland, tlf. 932 08 177
CFO Nils Hoff, tlf. 930 92 346