21 februar 2017

Innvilger konvertibelt lån til AAK Energy Services AS

Bergen Group innvilger et sikret konvertibelt lån til AAK Energy Services AS på inntil NOK 6 millioner.

Det vises til børsmelding offentliggjort 3. februar 2017 om inngåelse av strategisk samarbeid med AAK Energy Services AS.

I forlengelse av dette har Bergen Group ASA, gjennom det heleide datterselskapet Bergen Group Management AS ( «Selskapet»), innvilget et konvertibelt lån til AAK Energy Services AS («AAK") begrenset til NOK 6,0 millioner. Lånet vil bli delt i to separate transjer, hver på inntil NOK 3 millioner, til utbetaling i henholdsvis 1. og 2. kvartal 2017. Lånet forfaller den 29. desember 2017, og er sikret med 1. prioritet i AAK sine eiendeler. 

-Dette sikrede lånet er en naturlig forlengelse av det strategiske samarbeidet som ble inngått 3. februar i år. Lånet styrket AAK Energy Services AS sin fleksibilitet i en periode der vi også vurderer mulighetene for et tettere samarbeid som kan gi ytterligere vekst for begge selskapene, sier konsernsjef Hans Petter Eikeland i Bergen Group ASA.

Fra 30. april 2017 til 30. juni 2017 vil Selskapet ha en mulighet til å konvertere utestående del av lånet til aksjer i AAK til pålydende av aksjene i AAK. I tilfelle (i) Bergen Group Management AS benyttet sin opsjon til å konvertere lånet til aksjer eller (ii) AAK misligholder lånet, vil Bergen Group Management AS har rett til å erverve eventuelle gjenværende aksjer fra dagens eiere av AAK for en total pris på NOK 2,5 millioner. Prisen skal gjøres opp i form av kontant betaling fra Bergen Group Management AS på NOK 1,25 millioner og en selgerkreditt på NOK ​​1,25 millioner fra dagens eiere av AAK. Selgerkreditten kan bli gjort opp med Bergen Group Management AS ved (i) tilbakebetaling innen 12 måneder eller (ii) ved konvertering av beløpet til aksjer i Bergen Group ASA.

AAK Energy Services har sitt hovedkontor på Kokstad utenfor Bergen og er eksperter på tilkomstteknikk knyttet til vedlikeholds- og modifikasjonsarbeider der det er krevende tilkomst. Aak Energy Services AS er en del av AAK-gruppen som også består av søsterselskapet AAK IRV. 

Bergen Group ASA sin operative virksomhet utøves av Bergen Group Services AS som er en veletablert leverandør av produkter og tjenester til områdene Energi & Industri, Maritim og Forsvar. Selskapet bygger på bred kompetanse og lang erfaring innen sine virksomhetsområder.

For ytterligere informasjon:
Konsernsjef Hans Petter Eikeland i Bergen Group ASA, tlf. 932 08 177
Konserndirektør Øyvind Risnes i Bergen Group ASA, tlf. 480 48 561