7 februar 2017

Økt omsetning, styrkede marginer, vekst i ordrereserven og en kraftig forbedret balanse

Bergen Group ASA kan i 4. kvartal 2016 vise til økt omsetning, styrkede marginer, vekst i ordrereserven og en kraftig forbedret balanse.

-Resultatene i 4. kvartal gir oss et godt utgangspunkt for å gjennomføre tiltak som kan bidra til å styrke vår posisjon både innenfor nye og eksisterende aktivitetsområder, sier konsernsjef Hans Petter Eikeland i Bergen Group ASA.

Konsernets økonomiske stilling ved årsskiftet er vesentlig forbedret. Balansen er hovedsakelig styrket gjennom omfattende reduksjon av gjeldsposter og ny tilførsel av egenkapital. Konsernets akkumulerte tall for 2016 viser en samlet omsetning på NOK 246 millioner og et positivt resultat etter skatt på NOK 66 millioner kroner. Ordrereserven er økt til NOK 172 millioner, sammenlignet med NOK 147 millioner ved utgangen av 2015.

-Konsernet har nå en vesentlig sterkere finansiell plattform. Samtidig vurderes også den operasjonelle driften i datterselskapet Bergen Group Services som styrket. Innenfor flere av markedsområdene har vi i løpet av 2016 klart å videreutvikle selskapets posisjon ytterligere, konstaterer Eikeland.

Den operasjonelle aktiviteten i konsernet skjer i segment Services der Bergen Group Services er motoren. Dette segmentet har i 4. kvartal 2016 levert en omsetning på NOK 64 millioner og et resultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på NOK 2 millioner. Dette representerer en solid forbedring i forhold til tilsvarende kvartal i 2015 der omsetningen stoppet på NOK 44 millioner og resultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) ble negativ med 3,4 millioner.

Konsernsjefen legger ikke skjul på at konsernet har ambisjoner om å vokse i både omsetning og aktivitetsområder i løpet av 2017. Det strategiske samarbeidet som nylig ble innledet med AAK Energy Services inngår i denne vekststrategien.

-Bergen Group har over lang tid opparbeidet seg en unik kompetanse som også er attraktiv på andre områder enn der vi opererer i dag. Samarbeidet med Aak Energy Services sikrer oss en komplementær kompetanse som gir muligheter for å konkurrere innenfor nye områder og på større prosjekter enn det vi arbeider i dag, påpeker Eikeland.

Han utelukker ikke ytterligere strategiske tiltak i løpet av de kommende kvartalene.

-Vi har bevist vår konkurransekraft gjennom svært turbulente tider. Selv om det fremdeles er utfordringer i deler av de markedene vi opererer innenfor, er vi overbevist om at det foreligger spennende vekstmuligheter for Bergen Group, konkluderer konsernsjef Hans Petter Eikeland.

For ytterligere detaljer, se vedlagt rapport for 4. kvartal 2016 og foreløpige tall for hele 2016.

Kontaktpersoner:

Konsernsjef Hans Petter Eikeland, tlf. 932 08 177
Finansdirektør Nils Hoff, tlf. 930 92 346
Konserndirektør organisasjon og samfunnskontakt Øyvind Risnes, tlf. 480 48 561