31 januar 2017

Bergen Group ASA fremskynder kvartalsrapportering.

Bergen Group ASA fremskynder selskapets offentliggjøring av kvartalsrapporten for 4. kvartal og foreløpige tall for 2016. Ny dato er satt til tirsdag 7. februar 2017.

Headline

Komplett finanskalender finnes på Oslo Børs sine sider, samt på selskapets IR-seksjon.

Kontaktperson: CFO Nils Hoff, telefon 930 92 346