25 januar 2017

Vi trenger flere industri- og motormekanikere

Bergen Group Services opplever økt aktivitet, og trenger flere dyktige industri- og motormekanikere.

Vi trenger  flere motormekanikere, eventuelt industrimekanikere, med erfaring fra motorvedlikehold til vår fagavdeling for motorvedlikehold på Laksevåg. 

I første omgang er dette prosjektrelatert, men for de rette personer  med riktig kompetanse og erfaring er det gode muligher for fast ansettelse.

Se full utlysningstekst her.

PS: Søknader behandles fortløpende.