19 januar 2017

Dokumentert kvalitet er en viktig konkurransefaktor

Bergen Group Services har en målrettet strategi om å videreutvikle selskapets kvalitetssystemer til å være blant de beste i markedet.

Kvalitet og HMS-sjef Rune Torgersen i Bergen Group Services kan fornøyd konstatere at bedriften utvider sine ISO-sertifiseringer på flere forretningsområder.

-Vi har krevende kunder som forventer fokus på kvalitet, sier kvalitet og HMS-sjef Rune Torgersen i Bergen Group Services.

Torgersen er selv et eksempel på at Bergen Group Services har intensivert selskapet fokus på både kvalitet og sikkerhet.  Den erfarne KHMS-rådgiveren ble i fjor høst hentet inn for å styrke selskapets fokus på videre kvalitetsutvikling og økt HMS-fokus.

-Bergen Group Services har en sterk posisjon inn mot kunder som stiller høye krav til både kompetanse og kvalitet på våre service- og vedlikeholdsprosjekter. Det gode samarbeidet med blant annet Forsvaret og Redningsselskapet over svært mange år har bidratt til at Bergen Group Services har utviklet omfattende spisskompetanse knyttet til krevende prosjekter innenfor maritim service og skipsteknisk vedlikehold, påpeker administrerende direktør Frode Johansson i Bergen Group Services.

Målrettet jobbing med kvalitet
Frode Johansson og Rune Torgersen er imidlertid opptatt av at kvalitet og kompetanse også kan dokumenteres – og ikke bare leveres.  Derfor har selskapet arbeidet målrettet med å videreutvikle ulike systemer som sikrer best mulig dokumentasjon på levering av varer og tjenester innenfor selskapets tre markedssegment Maritim, Forsvar og Energi & Industri.

-En viktig del av dette arbeidet er å ha dedikert fokus på styringssystemene og påse at disse kvalitetssikres gjennom ISO-sertifiseringer, påpeker Rune Torgersen. I fjor fikk en på plass re-sertifisering etter NS-EN 1090 som er en standard for utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumskonstruksjoner. For noen uker siden kunne han fornøyd konstatere at bedriften nå også kan markere gjennomføringen av nye ISO-sertifiseringer. Denne gangen var det ISO 9001, ISO 14001 & ISO 3834-2 som ble fornyet og utvidet i forhold til selskapets aktiviteter knyttet til forretningsområdene Energi & Industri og Forsvar.

ISO 9001 bekrefter at ledelsessystemet for kvalitet er sertifisert etter standarden for god kvalitetsledelse, og ISO 14001 dokumenterer bedriftens miljøstyringssystem.

-ISO 3834-2 sertifiseringen har lenge vært viktig for Bergen Group Services når det gjelder å dokumentere selskapets omfattende sveisetekniske kompetanse, påpeker Frode Johansson og viser til at denne sertifiseringen definerer omfattende kvalitetskrav for smeltesveising av metalliske materialer både i verksteder og på anleggsplasser.

Sterk markedsposisjon
-Bergen Group Services har en sterk markedsposisjon innenfor flere områder som stiller store krav til avansert sveiseteknisk kompetanse. Dette gjelder ikke bare i prosjekter som utføres på våre egne lokaliteter, men også i større grad på den økende mengden av oppdrag som utføres ute hos kunder rundt omkring i landet. Våre ambisjoner om å vokse videre krever også at vi øker egen fokus på å kunne dokumentere den kvaliteten vi er kjent for å levere, sier adm. dir. Frode Johansson.