2 januar 2017

Gjennomført refinansiering og ny aksjekapital registrert

Refinansieringen av Bergen Group ASA er nå sluttført i henhold til informasjonen i børsmelding sendt 28. desember 2016.

Det vises til børsmelding distribuert 28. desember 2016 der det ble informert om at Bergen Group ASA («Selskapet») har oppnådd full aksept fra alle involverte parter på en omfattende refinansiering av konsernet. Refinansieringen er nå sluttført i henhold til informasjonen i nevnte børsmelding. 

Dette inkluderer også den rettede emisjonen som ble vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 17. november 2016. Som en følge av dette er Selskapets aksjekapital forhøyet med NOK 18 392 333 gjennom utstedelse av 18 392 333 nye aksjer, hver pålydende NOK 1,00, til emisjonskurs på NOK 1,20 per aksje. Etter kapitalforhøyelsen er Selskapets aksjekapital NOK 79 014 342, fordelt på 79 014 342 aksjer, hver pålydende NOK 1,00.

Det vil bli utarbeidet et prospekt for notering av de nye aksjene på Oslo Børs. Frem til prospektet er godkjent og offentliggjort, vil aksjene bli registrert på et eget ISIN-nummer i VPS og ikke være notert på Oslo Børs.

Reparasjonsemisjon basert på fullmakten gitt i den ekstraordinære generalforsamlingen som ble avholdt 17. november 2016 vil bli gjennomført når prospekt er godkjent, hvilket antas i løpet av 1. kvartal 2017.

For ytterligere informasjon: CFO Nils Hoff, tlf. 930 92 346