5 desember 2016

Bergen Group Services tildelt nytt oppdrag på minejaktfartøy

Bergen Group Services AS har blitt tildelt oppdrag med inspeksjons- og tilstandskontroll for minejaktfartøyet KNM Rauma. Prosjektet starter opp like over nyttår 2017.

 

Prosjektet har en varighet på 12 uker. Selskapet gjennomførte i 1. halvår 2016 et tilsvarende oppdrag på søsterskipet KNM Hinnøy (bildet over)

Oppdraget på minejaktfartøyet er en del av en rammeavtale som Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO) har med Bergen Group Services AS og to andre selskap knyttet til skipsteknisk vedlikehold og reparasjon på deler av Forsvarets fartøy-kategorier.

-Bergen Group Services er fornøyde med at vi har blitt funnet konkurransedyktige på gjennomføringen av inspeksjons- og tilstandskontroll på enda et minejaktfartøy. Kontrakten er et viktig bidrag til Bergen Group sin langsiktige strategi om å videreutvikle konsernets kompetanse og kapasitet knyttet til komplekse maritime prosjekter og serviceoperasjoner, sier adm. dir. Frode Johansson i Bergen Group Services.

Han viser i den sammenheng til at selskapet over flere år har jobbet målrettet med å investere i å bygge kompetanse og kapasitet på inspeksjon- og vedlikehold av ulike typer avanserte hurtiggående fartøyer for både sivile og militære kunder. Selskapet har blant annet langsiktige avtaler med Redningsselskapet og med flere ulike maritime trafikkselskaper. 

Bergen Group Services AS er et heleid datterselskap av det børsnoterte konsernet Bergen Group ASA. Selskapet har sitt hovedfokus på markedssegmentene Maritim Service, Forsvar og Energi & Industri. Den operative aktiviteten foregår ved selskapets hovedbase på Laksevåg i Bergen og Straume på Sotra. Bergen Group Services har i tillegg en omfattende aktivitet ute på kunde-lokaliteter i Hordaland samt egne reise team som dekker både norskekysten, offshoreinstallasjoner i Nordsjøen og internasjonale oppdrag.

Ytterligere informasjon om Bergen Group er tilgjengelig på www.bergengroup.no

Kontaktperson: Adm. dir. Frode Johansson, Bergen Group Services AS, tlf. 970 80 766