18 november 2016

Bergen Group ASA - ekstraordinær generalforsamling avholdt

Bergen Group ASA har 17. november 2016 avholdt ekstraordinær generalforsamling. Alle saker på agendaen ble enstemmig vedtatt.

Bergen Group ASA (“Selskapet”) har i dag 17. november 2016 avholdt ekstraordinær generalforsamling (EOGF) i henhold til innkallingen sendt 27. oktober 2016.

Totalt 45 776 226 av i alt 60 622 009 aksjer og stemmer var representert, dvs. 75,51 % av totalt antall aksjer og stemmer i Selskapet. Fortegnelsen over møtende aksjeeiere er vedlagt protokollen.

Selskapet er nå i sluttforhandlinger med kreditorer og kapitalkilder om en refinansieringsløsning for konsernet. I tilknytning til dette hadde styret i Bergen Group ASA fremmet forslag om at den ekstraordinære generalforsamlingen gjorde relevante vedtak knyttet til følgende:

  1. Gjennomføre en rettet emisjon i Selskapet med brutto emisjonsproveny på ca. NOK 22 070 000; og

  2. Gi fullmakt til styret om opptak av konvertibelt lån på inntil EUR 1 800 000; og

  3. Gi fullmakt til styret om å gjennomføre en reparasjonsemisjon med brutto emisjonsproveny på opp til NOK 5 282 083.

Alle overnevnte elementer (i), (ii) og (ii) ble enstemmig vedtatt av EOGF som foreslått i innkallingen. Komplett referat fra den ekstraordinære generalforsamlingen finner du her.

I forhold til status refinansieringsprosessen vises det til kvartalsrapporten for 3. kvartal 2016 som vil bli distribuert 18. november 2016.   

Kontaktperson:
Konsernsjef Hans Petter Eikeland, tlf. 932 08 177