27 oktober 2016

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 17. november 2016

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Bergen Group ASA (Selskapet) torsdag 17. november 2016 kl. 16.30 lokal tid.

Den ekstraordinære generalforsamlingen vil bli avholdt i lokalene til Advokatfirmaet Harris DA, Dreggsallmenningen 10/12, 5835 Bergen.

Selskapet er nå i sluttforhandlinger med kreditorer og kapitalkilder om en refinansieringsløsning for konsernet. I tilknytning til dette, foreslår styret i Bergen Group ASA at den ekstraordinære generalforsamlingen gjøre relevante vedtak knyttet til følgende:

  1. Gjennomføre en rettet emisjon i Selskapet med brutto emisjonsproveny på ca. NOK 22 070 000; og

  2. Gi fullmakt til styret om opptak av konvertibelt lån på inntil EUR 1 800 000; og

  3. Gi fullmakt til styret om å gjennomføre en reparasjonsemisjon med brutto emisjonsproveny på opp til NOK 5 282 083.

Det vises til vedlagte innkalling med vedlegg for nærmere detaljer. Det vises også til en egen børsmelding med tittelen «Bergen Group ASA i ferd med å sluttføre refinansieringsprosess» distribuert 27. oktober 2016.

Innkallingen distribueres per post til alle registrerte aksjonærer i Bergen Group ASA per 26. oktober 2016 med kjent adresse. Innkallingen kan også lastes ned her.

Kontaktperson:
Konsernsjef Hans Petter Eikeland, tlf. 932 08 177