3 oktober 2016

Bergen Group ASA – oppdatering på pågående restruktureringsprosess

Som tidligere kommunisert markedet i forbindelse med fremleggelsen av rapporten for 2. kvartal 2016, er Bergen Group ASA nå i ferd med å få på plass en frivillig gjeldssanering på 50 %

Gjeldssaneringen er i hovedsak knytter seg til forpliktelser konsernet har pådratt seg før sommeren 2015, enten direkte eller via morselskapsgarantier utstedt til datterselskaper som ikke lenger har operasjonell drift.  Den frivillige gjeldssaneringen inngår i en pågående prosess med kreditorer og kapitalkilder for å få på plass en tilfredsstillende likviditet og en mer robust finansiell situasjon for konsernet.

For evt. ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

CFO Nils Hoff, tlf. +47 930 92 346