20 juni 2016

Hans Petter Eikeland forlenger engasjement som konsernsjef.

Styret i Bergen Group ASA har gjort avtale med Hans Petter Eikeland om å forlenge engasjementet som konsernsjef frem til 1. juli 2017.

Eikeland ble hentet inn som konsernsjef i Bergen Group ASA i august 2015 for en periode på ett år for å lede selskapet gjennom en krevende restruktureringsfase som skulle legge grunnlaget for lønnsom vekst innenfor gjenværende virksomhet.

-Styret er meget fornøyd med den snuoperasjonen som Hans Petter Eikeland har ledet det siste året. Vi er derfor glade for at han har takket ja til å utvide engasjementet med ytterligere ett år frem til neste sommer, sier styreleder Tor Lars Onarheim.

Hans Petter Eikeland ser frem til å lede Bergen Group videre.

-Bergen Group har det siste året vært igjennom en krevende men helt nødvendig ryddeprosess. Samtidig har vi klart å sikre at konsernet har en konkurransedyktig kompetanse og kapasitet i gjenværende virksomhet som nå leverer overskudd og genererer økte ordreserver. Dette skal alle ansatte i selskapet ha stor ros for. Nå ser jeg frem til å arbeide videre med ulike prosesser som gir grunnlag for fortsatt lønnsomhet og en spennende langsiktig vekst for selskapet, sier han.

Eikeland, som i løpet av det siste året har kjøpt seg inn på eiersiden i selskapet og i dag er selskapets 12. største aksjonær, har i en omfattende erfaring fra ulike lederverv innen offshore-relatert virksomhet. Han har blant annet vært CEO i Ability Drilling ASA, Rig Manager og VP Operations i Odfjell Drilling og Rig Manager i Smedvig Drilling. Som investor og grunder har han lang erfaring i omstrukturering av utvikling av industriselskaper, blant annet som en av gründerne i det børsnoterte selskapet AGR, og som 50 % eier av Safeguard Group AS som i løpet av får år mangedoblet omsetningen før de ble kjøpt opp av det internasjonale konsernet Assa Abloy.

Kontaktpersoner:
Styreleder Tor Lars Onarheim, tlf. 934 64 535 
Konsernsjef Hans Petter Eikeland, tlf. 932 08 177