13 juni 2016

Bergen Group ASA - generalforsamlingen avholt

Bergen Group ASA sin ordinære generalforsamling ble avholdt mandag 13. juni 2016. Alle forslag fra styret ble enstemmig vedtatt. .

Totalt 73,6 % av aksjekapitalen var representert.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2015. Alle øvrige forslag ble også enstemmig vedtatt av generalforsamlingen i tråd med styrets innstillinger og innstillingen fra valgkomiteen.

Styret i Bergen Group ASA består nå av følgene aksjonærvalgte styremedlemmer:

Tor Lars Onarheim (ikke på valg)
Espen Selvikvåg Berge (ikke på valg)
Tove Ormevik (gjenvalgt for to år).
Bente Stangeland (gjenvalgt for to år)

Magnus Stangeland ble gjenvalgt som vararepresentant for de aksjonærvalgte styrerepresentantene for en periode på ett år. De to ansatte valgte styremedlemmene Kristoffer Hope og Jorunn Ingebrigtsen står begge på valg til høsten.  

Signert protokoll fra generalforsamlingen er tilgjengelig her.

Kontaktperson:
Øyvind Risnes
Konserndirektør organisasjon og samfunnskontakt, tlf. +47 480 48 561