20 mai 2016

Innkalling til generalforsamling 13. juni 2016.

Bergen Group ASA vil avholde sin ordinære generalforsamling mandag 13. juni kl. 13:15 på Kulturbakeriet (Storebø) i Austevoll.

Vennligst merk ny dato for den ordinære generalforsamlingen, justert i henhold til endring av finanskalender børsmeldt i egen melding distribuert 20. mai 2016. 

Fullstendig innkalling til generalforsamlingen er tilgjengelig her, og vil bli distribuert per post til Bergen Groups registrerte aksjonærer pr 20. mai 2016. Innkallingen, samt årsmelding for 2015 er også gjort tilgjengelig på selskapets webside: www.bergengroup.no. under menyen Bergen Group ASA > Investor Relations.

Valgkomiteens innstillinger til generalforsamlingen ble publisert 2. juni 2016, og er tilgjengelig her.

For videre informasjon, vennligst kontakt:

Øyvind Risnes
Konserndirektør organisasjon og samfunnskontakt
+47 480 48 561