12 mai 2016

1. kvartal 2016 med positivt driftsresultat og økt ordrereserve

Bergen Group kan i 1. kvartal 2016 vise til en omsetning på NOK 53 millioner og et positivt driftsresultat på NOK 2 millioner. Ordreserven har i kvartalet økt med NOK 39 millioner.

Konsernsjef Hans Petter Eikeland er godt fornøyd med at de omfattende strukturelle og organisatoriske endringene som ble gjennomført i 2015 har gitt den forventede effekten på bunnlinjen i 1. kvartal 2016.

-Konsernet har vært igjennom en krevende restruktureringsprosess som har vært utfordrende for både ansatte, leverandører og aksjonærer.  Vi er både ydmyke og takknemlige til de mange konstruktive og løsningsorienterte tiltakene som er kommet på plass. Nå arbeider vi målrettet med å få på plass en plattform som gir et bedre grunnlag for en lønnsom drift også i de kommende kvartalene, sier Eikeland.

Han peker i den sammenheng på at konsernet har en pågående prosess med kreditorer og kapitalkilder for å få på plass en selskapsbalanse og en kapitalstruktur som sikrer tilfredsstillende likviditet og en mer robust finansiell situasjon.

Konsernsjefen kan også glede seg over at ordreboken er økt med over 25 % i kvartalet, og nå er på 186 millioner kroner. Han påpeker imidlertid at markedssituasjonen inn mot deler av selskapets virksomhetsområder fremdeles antas å forbli utfordrende de kommende kvartalene.

-Bergen Group vil vurdere prosjektbaserte allianser og samarbeidsformer som kan styrke konsernets markedsposisjon som en viktig leverandør inn mot både offshore-, industri- og det maritime miljøet i Norge. Vi opplever i så måte den gjenværende aktiviteten i selskapet til å ha en attraktiv kompetanse og en tilfredsstillende kapasitet inn mot mulige samarbeidsformer med andre aktører, sier Eikeland.

Det vises for øvrig til kvartalsrapporten for 1. kvartal 2016 for ytterligere detaljer.

Kontaktpersoner:
Konsernsjef Hans Petter Eikeland, tlf. 932 08 177 
Finansdirektør Nils Hoff (finans), tlf. 930 92 346 
Konserndirektør organisasjon og samfunnskontakt Øyvind Risnes (media), tlf. 480 48 561