30 april 2016

Bergen Group ASA - årsrapport for 2015

Styret i Bergen Group ASA har 29. april 2016 godkjent selskapets årsregnskap samt årsberetning for 2015..

I forhold til foreløpig årsresultat for 2015 som ble presentert 26. februar 2016, er det gjort avsetninger for dette tap på fordringer, samt at det er tilbakeført avsetninger knyttet til oppbud i datterselskaper. Samlet gir endringen i konsern en positiv endring i årsresultatet med NOK 47 millioner og en positiv egenkapitaleffekt med NOK 46 millioner.

Bergen Group har i 2015 vært gjennom en krevende prosess med å gjenvinne lønnsomhet og sikre konsernet en mer robust finansiell plattform. Gjenværende operasjonell virksomhet vurderes av styret til å danne et godt fundament for ny vekst.

Konsernet har, som informert om i tidligere kvartalsrapporter, pågående prosesser med kreditorer og kapitalkilder med tanke på å få på plass en selskapsbalanse og en kapitalstruktur som sikrer tilfredsstillende likviditet og en mer robust finansiell situasjon. Denne prosessen vurderes som konstruktiv, og forventes avklart i løpet av 1. halvår 2016.

Årsrapporten for 2015 kan lastes ned her.

For evt. ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
CFO Nils Hoff, tlf. +47 930 92 346
Konserndirektør organisasjon og samfunnskontakt Øyvind Risnes, tlf. 480 48 561