25 februar 2016

Tildelt forlenget kontrakt på fregattvedlikehold

Bergen Group Services AS er tildelt en ettårig forlengelse av kontrakten knyttet til skipsteknisk vedlikehold på Marinens fregattklasse. Kontrakten har en estimert verdi på ca. NOK 70 millioner.

Kontrakten omfatter planlegging, koordinering og gjennomføring av planlagt vedlikehold, korrektivt vedlikehold og andre tilleggsarbeider på Marinens fregatter. Arbeidet vil i hovedsak bli gjennomført på Marinens hovedbase på Haakonsvern like utenfor Bergen.

Adm. dir. Frode Johansson i Bergen Group Services AS er godt fornøyd med at Forsvarsmateriell (FMA) opprettholder vedlikeholdsprogrammet i en utfordrende tid for store deler av den maritime industrien.

-Fregattene er svært komplekse fartøy, og dette stiller store krav til kunnskap, kvalitet og dokumentasjon i gjennomføringen av et slikt prosjekt. Forsvaret er i så måte en viktig medspiller i det å opprettholde kompetansen i en presset maritim næring, påpeker Frode Johansson.

Bergen Group Services har over mange år bygget opp en omfattende kompetanse knyttet til inspeksjon- og vedlikehold av avanserte hurtiggående fartøyer for både sivile og militære kunder.

-Sammen med våre samarbeidspartnere har vi ambisjoner om å fortsatt være konkurransedyktige i markedet som stiller høye krav til både kostnad og kvalitet innenfor komplekse maritime prosjekter og serviceoperasjoner, sier adm. dir. Frode Johansson i Bergen Group Services AS.

Bergen Group Services AS er et heleid datterselskap av det børsnoterte konsernet Bergen Group ASA. Den operative aktiviteten foregår ved selskapets hovedbase på Laksevåg i Bergen og Straume på Sotra. Bergen Group Services har i tillegg en omfattende aktivitet ute på kunde-lokaliteter i Hordaland samt egne reise team som dekker både norskekysten, offshoreinstallasjoner i Nordsjøen og internasjonale oppdrag. Kontrakten er et viktig bidrag til Bergen Group sin langsiktige strategi om å videreutvikle konsernets kompetanse og kapasitet knyttet til komplekse maritime prosjekter og serviceoperasjoner.

For evt ytterligere opplysninger:
Frode Johansson, adm. dir. i Bergen Group Services AS, tlf. 970 80 766
Øyvind Risnes, Konserndirektør organisasjon og samfunnskontakt i Bergen Group ASA, tlf. 480 48 561.